In de kijker

Unieke getijdennatuur
in een veilige Durmevallei

foto van de week


Merk jij al die veranderingen in de Durmevallei ook op? Wil je weten hoe jouw Durmevallei er in de toekomst zal uitzien? Kom dan snel kennis maken met de verschillende projectgebieden: te voet, per fiets of met de boot!
INSCHRIJVEN >

Blijf op de hoogte

Blijf je graag op de hoogte van onze activiteiten en ontvang je graag de nieuwsbrief, meld je dan aan voor onze mailinglijst.
AANMELDEN >

Actualiteit

Werken aan de Dijlemonding gaan vooruit

Het rivierenland rond Mechelen en Willebroek zal in de toekomst maar liefst vijf overstromingsgebieden tellen: Zennegat, Grote Vijver Noord en Zuid, Tien Vierendelen en Bovenzanden. Die garanderen niet alleen de veiligheid van de inwoners, ze staan ook in voor de ontwikkeling van zeldzame natuur. Het Sigmaplan wil beide functies een extra duwtje in de rug geven. (Bron: Sigmaplan Nieuwsbrief - maart 2021)

Meer weten >

Zennekrant nr. 26 - Special Brusselse Waterdagen | maart 2021

Ontdek de 26ste Zennekrant! De Zennekrant wil het Zennebekken op een gewestoverschrijdende en integrale manier benaderen, met oog voor de veelheid aan thema's die hiermee verband houden.

Meer weten >

Kanaal, ecologische corridor - Newsletter 5 | maart 2021

Ontdek de 5de Newsletter van 'Kanaal, ecologische corridor'!

Meer weten >

Paradijs voor vogels

Unieke getijdennatuur wordt ontwikkeld. Dat wil zeggen: veel slikken en schorren die bijdragen aan de biodiversiteit in en rond de Schelde. De bodemdiertjes in de modderige slikken vormen een smakelijk hapje voor watervogels. Vorige zomer werden hier trouwens heel wat oeverzwaluwen gespot, een beschermde diersoort. Zij maken hier nestjes in de zandhopen op de werf. (Bron: Sigmaplan Nieuwsbrief - 04/03/2021)

Meer weten >

Vismigratie in de Kalkense Meersen

Vissen verplaatsen zich voortdurend. Ze zoeken voedsel, voortplantingsplaatsen of nieuwe leefgebieden. Tijdens deze zwemtochten komen ze nogal eens obstakels tegen, zoals stuwen of sluizen. In de Kalkense Meersen zijn vanuit het Sigmaplan maatregelen uitgevoerd om de knelpunten weg te werken en vismigratie de ruimte te geven. (Bron: VNSC - 27/01/2021)

Meer weten >

Weer een stap vooruit in de Hedwige-Prosperpolder

Samen sterker! Onder dat motto slaan Vlaanderen (met het Sigmaplan) en Nederland (met het Natuurpakket Westerschelde) de handen in elkaar voor de ontwikkeling van de Hedwige-Prosperpolder. (Bron: Sigmaplan Nieuwsbrief 02/2021)

Meer weten >

Brussel verdient gezonde waterlopen vol natuur en biodiversiteit!

Dat vragen Canal it up, Coördinatie Zenne en andere organisaties in een open brief aan Minister van Leefmilieu Alain Maron en Minister-President Rudi Vervoort. Het lozen van rioolwater in de Zenne en het kanaal moet stopgezet worden. Het volgende Waterbeheerplan 2022-2027 moet het mogelijk maken in 2027 te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water. Hiervoor zijn meer ambitie en middelen nodig dan vandaag aan de dag gelegd worden.

Meer weten >

Denk mee over de Dendervallei van morgen!

Van 14 december tot 17 januari kan je mee nadenken over mogelijke toekomstscenario's die de overstromingsgevoelige Dendervallei veerkrachtiger maken. Langs fietsknooppunten staan infopanelen die mogelijke oplossingen voor wateroverlast voorstellen. Het zijn scenario's die deel uitmaken van een denkoefening, er is nog niets beslist. Ook van thuis uit kan je meedenken.

Meer weten >

 < 1  2  3  >