logo gs-esf

Dender

Activiteiten in aantocht

Overstromingsbeheer van de Dender - donderdag 30 maart 2017
Stand van zaken in Wallonië en Vlaanderen en een blik naar de toekomst
met terreinbezoek aan de vernieuwde stuwen en de projecten in uitvoering

De overstromingsproblematiek van de Dender is een oud zeer. Na de grote
overstromingen van november 2010 trokken de Dendersteden aan de alarmbel
en vroegen zij aan de gewestelijke overheden om dit belangrijke probleem
ten gronde en versneld aan te pakken.
De werkgroep Dender van Grenzeloze Schelde en De Waterkant nodigen u op
donderdagnamiddag 30 maart 2017 uit om samen op het terrein op zoek te gaan
naar antwoorden.
We bezoeken de stuwen die al vernieuwd zijn of die momenteel vernieuwd worden.
Betrokken waterbeheerders en gemeenten geven uitleg op het terrein.
Die dag kunnen alle betrokkenen bij de overstromingsproblematiek in het
Denderbekken elkaar over de gewestgrenzen heen ontmoeten, informatie uitwisselen,
discussiëren en zowel formeel als informeel overleggen.

- Uitnodiging, programma en inschrijven >>

Deze activiteit wordt georganiseerd door werkgroep Dender, i.s.m. De Waterkant.

foto

 ↑ top