logo gs-esf

Dender

Verslagen & foto's

2014
 • 6-7-8 juli 2014: Drie dagen fietsen, ontdekken en ontmoeten langs de Dender >>
2013
 • 7 juni 2013: Overstromingen in het Denderbekken op zoek naar oorzaken en oplossingen - 2,5 jaar later: interregionaal terreinbezoek aan de Markevallei >>
2012
 • 26 september 2012: Water in de Stad - Dender: in Dendermonde en Aalst >>
 • 18 augustus 2012: Interregionale ontdekkingstocht: Dender van bron tot monding >>
 • 8 juni 2012: Overstromingen in het Denderbekken op zoek naar oorzaken en oplossingen - 1,5 jaar later: terreinbezoek deel 2: tussen Ninove en Dendermonde >>
2011
 • 17 juni 2011: Overstromingen in het Denderbekken op zoek naar oorzaken en oplossingen: interregionaal terreinbezoek van Lessines, over Silly, naar Geraardsbergen >>
2010
 • 20 & 30 augustus 2010: De Dender tussen Ath en Aalst: een interregionale as voor natuurbeleving, zachte recreatie en toerisme? >>
Vóór 2010
 • 27 september 2008: Water in de Stad - Dender: Info- en ontmoetingsdag - te voet, al varend en per bus >>
 • 20 & 21 augustus 2007: Fietsen en varen langs en op de Dender: Grenzeloze verkenning van de Dender van Ath tot Dendermonde: 'Toekomst Dender nog niet uitgeklaard' >>
 • 20 november 2007: Info- en debatavond in Geraardsbergen 'Langetermijnvisie voor de Dender' >>

6-7-8 juli 2014
Drie dagen fietsen, ontdekken en ontmoeten langs de Dender

 • Uitnodiging >>
 • Programma >>
 • Beeldverslag zondag 6/07/2014 >>
 • Beeldverslag maandag 7/07/2014 >>
 • Beeldverslag dinsdag 8/07/2014 >>

 • Presentaties:
 • Persbericht Grenzeloze Schelde >>
 • Presentatie over de 20-jarige evolutie van het waterkwaliteitsbeheer in Vlaanderen
  door Henk Maeckelberghe - voormalig medewerker Vlaamse Milieumaatschappij (1,5 Mb) >>
 • Aalsterse stadsvernieuwingsprojecten langs de Dender
  door Joris De Clercq, team Planning en Stadsvernieuwing van de stad Aalst (10 Mb) >>
 • Film, kaarten en fietsroutes:
 • Film ‘Samen voor een schone Dender’ 1989 >>
 • Kaart overzicht Denderbekken (500 kB) >>
 • Fietsroutes:
  - Verkenning van het brongebied van de Dender, van Ath als stad aan het water en van het Kanaal Blaton-Ath - 48 km (2,7 Mb) >>
  - Verkenning van de Denderregio rond de gewestgrens: van Ath, via Lessines en Geraardsbergen naar Ninove - 40 km (2,9 Mb) >>
  - Verkenningstocht naar de monding van de Dender: van Ninove, Denderleeuw, Aalst en Lebbeke naar Dendermonde - 30 km (4 Mb) >>
 • Achtergrondinformatie:
 • Contrat de Rivière Dendre >>
 • De Tour Burbant - Ath >>
 • Maison des Géants - Ath >>
 • De Ducasse van Ath >>
 • Kasteel van Attre >>
 • Pairi Daiza >>
 • Moulin de la Hunelle >>
 • Musée de la Vie lensoise >>
 • Musée de la pierre Maffle >>
 • Hôpital Notre-Dame à la Rose Lessines >>
 • Carrières Unies de Porphyre Lessines - projet 2020 >>
 • Action Nature >>
 • Natuurpunt Boven-Dender >>
 • Natuurreservaat De Rietbeemd >>
 • Réserve naturelle Prés Rosières >>
 • Natuurreservaat Kortelake >>
 • Natuurpunt Ninove >>
 • Natuurgebied Wellemeersen - Natuurpunt >>
 • De Waterkant >>
 • Project Aalst Stationsomgeving >>
 • Visieschets Wijngaardpark Aalst >>
 • Natuurproject Beneden-Dender - Natuurpunt >>
 • 'De Dender Loopt' - Dendermonde (416 kB) >>
 • De Dender van bron tot monding in beeld >>
 ↑ top

7 juni 2013
Overstromingen in het Denderbekken op zoek naar oorzaken en oplossingen - 2,5 jaar later:
interregionaal terreinbezoek aan de Markevallei

 • Uitnodiging en programma >>
 • Verslag >>
 • Beeldverslag >>

 • Presentaties:
 • Inleiding (279 kB) >>
 • Burgemeesters van enkele Vlaamse en Waalse getroffen gemeenten getuigen:
  - Pascal De Handschutter - burgemeester Lessines
  - Kris Poelaert - burgemeester Herne (2,8 Mb) >>
  - Guido De Padt - burgemeester Geraardsbergen (403 kB) >>
 • Wetenschappelijke analyse van de overstromingsproblematiek in het Denderbekken
  door Fernando Pereira - Waterbouwkundig Laboratorium van Borgerhout (1,4 Mb) >>
 • Waterbeleid en waterbeheersmaatregelen:
  - de stand van zaken in Vlaanderen voor de bevaarbare Dender - Agnes Peil, hoofd afdeling Bovenschelde van Waterwegen en Zeekanaal NV
  - de stand van zaken in Wallonië - Service Public de Wallonie (SpW):
  - Studie van de stuwen te Deux-Acren en Papignies en de geplande dijkwerken te Deux-Acren
  door Gianni Ferrara, Direction de la Gestion Hydrologique intégrée (855 kB) >>
  en door Jean-Pierre Thieffry - Voies Hydrauliques de Tournai (744 kB) >>
  - Beheer van de Marke in Wallonië en maatregelen tegen overstromingen uit de Ancre
  door ir. Jean Lecomte - Direction des Cours d'Eau non navigables - District de Mons (2,3 Mb) >>
  - Beekherstelproject Marke - Karel Leliaert - projectingenieur afdeling Operationeel Waterbeheer, VMM (15,3 Mb) >>
 • Kaarten, foto's en teksten:
 • Kaart overzicht Denderbekken (1,7 Mb) >>
 • Busroute terreinbezoek (249 kB) >>
 • Kaart van de overstroomde gebieden langs de Dender op basis van helikopterbeelden op 14 en 15/11/2010 >>
 • Beekherstelproject Marke, VMM:
  - Projectenplan Galmaarden-Herne (3,5 Mb) >>
  - Infoborden herinrichting Marke (1,2 Mb) >>
  - Kaart deelproject 1 (3,6 Mb) >>
  - Kaart deelproject 2 (6,1 Mb) >>
  - Kaart deelproject 3 (5,3 Mb) >>
  - Foto’s hermeandering Marke (41 Mb) >>
 • Galmaarden: wateroverlast 14-15/11/2010 - Theo Vernaillen, milieu- en noodplanambtenaar Galmaarden (16,3 Mb) >>
 • Edingen: overstromingsgebied in werking (2 Mb) >>
 • Voorstelling De Waterkant (278 kB) >>
 ↑ top

26 september 2012
Water in de Stad - Dender: in Dendermonde en Aalst

 • Uitnodiging en programma >>
 • Verslag >>
 • Beeldverslag >>

 • Presentaties:
 • 'Herontwikkeling van de Denderomgeving in Aalst - stationsomgeving'
  door Els Bonnarens, architect-stedenbouwkundige, dienst Ruimtelijke Ordening sectie Planning Aalst (10,9 Mb) >>
 • 'Uitbreiding stadspark en verplaatsing stuwsluis Aalst'
  door Joris De Clercq, stedenbouwkundige, dienst Ruimtelijke Ordening sectie Planning Aalst (7,5 Mb) >>
 • project 'De Dender loopt'
  door Piet Buyse, burgemeester van Dendermonde (38,7 Mb) >>
 • rondleiding project 'De Dender loopt'
  door Jan Everaert, ir. Diensthoofd Wegen en Waterlopen Dendermonde (3,4 Mb) >>
 • Achtergrondinformatie:
 • Project Aalst Stationsomgeving >>
 • Groene Denderoevers: Wijngaardpark Aalst (persbericht - 444 kB) >>
 • Visieschets Wijngaardpark Aalst >>
 • Brochure 'De Dender Loopt' (416 kB) >>
 ↑ top

18 augustus 2012
Interregionale ontdekkingstocht: Dender van bron tot monding

 • Uitnodiging en programma >>
 • Verslag >>
 • Beeldverslag >>
 ↑ top

8 juni 2012
Overstromingen in het Denderbekken op zoek naar oorzaken en oplossingen - 1,5 jaar later:
terreinbezoek deel 2: tussen Ninove en Dendermonde

 • Uitnodiging en programma >>
 • Beeldverslag >>

 • Presentaties:
 • Terugblik op het terreinbezoek van Lessines, over Silly, naar Geraardsbergen op 17 juni 2011 >>
 • Een stand van zaken in deze zone in Wallonië 1,5 jaar na de overstromingen:
  'De strijd tegen overstromingen in het Denderbekken: stand van zaken'
  door Maxime Colin - coördinator Contrat de Rivière Dendre >>
 • Een stand van zaken in deze zone in Vlaanderen 1,5 jaar na de overstromingen:
  - 'Wateroverlast Geraardsbergen - Een stand van zaken op 1 juni 2012',
  Infobrochure voor de inwoners van watergevoelige gebieden door Stad Geraardsbergen >>
  - 'Waterbeheersingsprojecten Zuidelijk deel Denderbekken',
  door Karel Leliaert - projectingenieur afdeling Operationeel Waterbeheer, VMM >>
  - 'Projecten Provincie Oost-Vlaanderen in het Denderbekken opwaarts Ninove',
  door Luc De Winne - diensthoofd Integraal Waterbeheer, provincie Oost-Vlaanderen >>
 • 'Aanleg van overloopgebieden te Outer en Aspelare' door An Wittouck - sectordirecteur Grondgebiedszaken Ninove
  - Outer >>
  - Aspelare >>
 • 'Aanpak van de wateroverlast in het Denderbekken' door Annelies Sevenant - bekkencoördinator Denderbekken >>
 • 'Investeringsprojecten op en langs de Dender' door Bart De heyder - projectingenieur W&Z NV afdeling Bovenschelde, cel Investeringen >>
 • 'De aanpak van de oorzaken van wateroverlast' door Mark Van Ginderdeuren - opdrachthouder afdeling Mobiliteit en Openbaar Domein Aalst >>
 • Teksten en kaarten:
 • Kaart overzicht Denderbekken >>
 • Kaart van de overstroomde gebieden langs de Dender op basis van helikopterbeelden op 14 en 15/11/2010 >>
 • Stuw Denderleeuw >>
  Kaart aanduiding laaggelegen overstroomde bebouwde omgevingen >>
  Kaart detail stuw - sluis Denderleeuw >>
  Kaart overstroming Kasteelstraat terreinhoogten en waterpeilen >>
  Waterstanden Dender 16/11/2011 >>
  (Wilfried Lagring - diensthoofd Leefomgeving Denderleeuw)
 • Herinrichting van de stationsomgeving Liedekerke (Johan Asselberghs - milieuambtenaar Liedekerke) >>
 • Problematiek van de Bellebeek (Paul Geeraerts - schepen Openbare Werken Affligem) >>
 • Situatieschets overstromingsproblematiek Hofstade + uitgewerkte lokale maatregel ter bescherming van wijk Torensveld
  (Inge De Jongh - hydroloog buitendienst Gent, afdeling Operationeel Waterbeheer VMM) >>
 • Uitwateringssluis tussen de Dender en het Denderbellebroek (Griet De Backer - projectingenieur W&Z NV afdeling Bovenschelde) >>
 ↑ top

17 juni 2011
Overstromingen in het Denderbekken op zoek naar oorzaken en oplossingen:
interregionaal terreinbezoek van Lessines, over Silly, naar Geraardsbergen

 • Uitnodiging en programma >>
 • Beeldverslag >>

 • Presentaties en teksten:
 • Overstromingsgebieden te Silly (27 Mb) >>
 • Overstromingsgebied te Silly: la Crompe Pâture (9 Mb) >>
 • Wateroverlast te Geraardsbergen (4,5 Mb) >>
 • Bouwen in risicogebied (535 Kb) >>
 • Maatregelen riolering Geraardsbergen (1,3 Mb) >>
 • Erosie en erosiebestrijding (1,4 Mb) >>
 • Zandbergen - De Nuchten - De Rijt: knelpunten en maatregelen (15 Kb) >>
 • Nuttige linken:
 • Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) >>
 • Erosie: Databank Ondergrond Vlaanderen >>
 ↑ top

20 & 30 augustus 2010
De Dender tussen Ath en Aalst: een interregionale as voor natuurbeleving, zachte recreatie en toerisme?

 • Uitnodiging en programma >>
 • Beeldverslag 20/08/2010 >>
 • Beeldverslag 30/08/2010 >>

 • Presentaties en teksten:
 • Welke toekomst heeft de Dender stroomopwaarts Aalst? - Grenzeloze Schelde >>
 • Waterbeheer:
  - Wallonië: Scheepvaart- en overstromingsproblematiek; fietsroutenetwerk RAVeL, Marc Hospied - SpW (25 kB) >>
  - Vlaanderen: Beleidsvisies waterbeheersing en transport; Infrastructuurwerken, Sara De Troeyer, W&Z (269 kB) >>
 • Waterkwaliteit en -zuivering:
  - Wallonië, DGARNE - SpW (134 kB) >>
  - Vlaanderen, VMM (51 kB) >>
  - Wallonië, Ipalle:
  - RWZI Beloeil (523 kB; FR) >>
  - RWZI Ath (493 kB; FR) >>
  - RWZI Maffle (512 kB; FR) >>
  - RWZI Lessines (482 kB; FR) >>
  - RWZI Enghien (477 kB; FR) >>
 • Visstandsbeheer en visserij, Alain Dillen - ANB (24 kB) >>
 • Landbouw, Katrien Janssen - Dep. Landbouw en Visserij (62 kB) >>
 • stad Geraardsbergen (59 kB) >>
 • stad Aalst: site Schotte en statiomsomgeving (30 kB) >>
 • Grenzeloze Schelde vzw (469 kB) >>
 • De Milieuboot vzw (29 kB) >>
 • Perstekst Dendertweedaagse (25 kB) >>
 • Nuttige linken:
 • Ath: La Tour Burbant >>
 • Lessines:
  - Hôpital Notre Dame à la Rose >>
  - Snowgames-project >>
  - Actie tegen het Snowgames-project >>
 • Grimminge: NMEC De Helix >>
 • Aalst:
  - NMEC De Waterkant >>
  - Masterplan Stationsomgeving >>
 • Hydrologisch Informatiecentrum: waterstanden >>
 • De Mark
  - natuurgebied Rietbeemd >>
  - wandelnetwerk Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën >>
 ↑ top

27 september 2008
Water in de Stad - Dender: Info- en ontmoetingsdag - te voet, al varend en per bus

 • Uitnodiging en programma >>
 • Beeldverslag >>

 • Presentaties en teksten:
 • Overzichtskaar Dender en omgeving >>
 • Architectuur, Stedenbouw en Biodiversiteit: Naar een ecopolis (Erik Rombaut - docent ecologie en milieukunde) >>
 • Dendermonde:
  - Presentatie burgemeester Piet Buyse
  - De Dender loopt - Herinrichting van de Oude Dender >>
 • Aalst:
  - Persbericht Aalst stationsomgeving >>
  - Stadsvernieuwingsproject 'Stationsomgeving Aalst' (Els Bonnarens - stedenbouwkundige Stad Aalst) >>
 • Geraardsbergen:
  - Folder 'Renovatie van de ruimte tussen de twee Denderbruggen' >>
 • Ninove:
  - Ninove aan de Dender >>
 • Denderleeuw:
  - Toelichting Schepen Jan De Nul >>
  - W&Z over de Schiptrekkersbrug >>
  - Stad Denderleeuw over de Schiptrekkersbrug >>
  - Folder Schiptrekkersbrug >>
 ↑ top

20 & 21 augustus 2007
Fietsen en varen langs en op de Dender:
Grenzeloze verkenning van de Dender van Ath tot Dendermonde: 'Toekomst Dender nog niet uitgeklaard'

 • Verslag >>
 • Beeldverslag activiteit >>
 • Beeldverslag Dender >>
 ↑ top

20 november 2007
Info- en debatavond in Geraardsbergen 'Langetermijnvisie voor de Dender'

 • Uitnodiging >>
 • Verslag >>
 • Beeldverslag >>

 • Presentaties:
 • Annelies Sevenant, bekkencoördinator Denderbekken (VMM):
  Bekkenbeheerplan Denderbekken. Resultaten openbaar onderzoek en verdere planning >>
 • Paul Dewil, Premier ingénieur au Service des Etudes hydrologiques (MET):
  Het 'Plan Pluie', toegepast op het Denderbekken >>
 • Marc Hospied, Directeur de la Direction des Voies hydrauliques de Tournai:
  Presentatie van de directie Waterwegen van Doornik >>
 • Sara De Troeyer, projectingenieur (WenZ, afdeling Bovenschelde):
  Streefbeeld Dender. Waterbeheersing en transport >>
 • Kurt Sannen & Thomas Defoort, ANB, Natuurrichtplan Dender:
  De Dendervallei tussen de gewestgrens en Ninove, evenals het Raspailleboscomplex en Geitebos >>
 • Grenzeloze Schelde, Natuurpunt, De Waterkant:
  Toekomst Dender nog niet uitgeklaard >>
 • Persartikel >>
 ↑ top