logo gs-esf

Grenzeloze Schelde

Verslagen & foto's

2017
 • 24 april 2017: feestelijke inhuldiging Infopunt Durmevallei >>
 • 13 april 2017: in de reeks 'Gidsenopleiding Sigmaplan Durmevallei': voorvertoning Infopunt Durmevallei >>
 • 30 maart 2017: Overstromingsbeheer van de Dender: stand van zaken in Wallonië en Vlaanderen en een blik naar de toekomst
  met terreinbezoek aan de vernieuwde stuwen en de projecten in uitvoering >>
 • 20 t.e.m. 26 maart 2017: Brusselse Waterdagen >>
2016
 • 11 december 2016: Info- en vormingsdag: Wintervogels langs de Zeeschelde - met de boot vanuit Temse >>
 • 29 oktober 2016: Sigmaprojecten in de Durmevallei - Fietstocht verkenning van de Durmevallei en 'De Bunt' >>
 • 16 oktober 2016: Info- en vormingsnamiddag: 'Droge voeten in Antwerpen - Sigmawerken aan de Antwerpse Scheldekaaien' >>
 • 18 september 2016: Autoloze zondag in Brussel? De gelegenheid voor een wandeling 'natuur en stad'! >>
 • 27 mei 2016: Proefwandeling met de gevormde Sigmagidsen Durmevallei langs GOG-GGG De Bunt >>
 • 18 mei 2016: Met de milieuboot naar De Brug van Vroenhoven >>
 • 10 mei 2016: Afterwork 'Waterbeheerplannen' - Voor de kwaliteit van onze waterlopen >>
 • 4 april 2016: Info- en vormingsdag: Nieuwe topnatuur langs de Zeeschelde tussen Gent en Antwerpen -
  Verkenning van de Sigmaprojecten tussen Wetteren en Kruibeke >>
 • 19 maart 2016: Eerste excursiedag in de reeks 'Gidsenopleiding Sigmaplan Durmevallei': Fietsexcursie Sigmaplan Durmevallei >>
 • 15 maart 2016: Vijfde vormingsavond in de reeks 'Gidsenopleiding Sigmaplan Durmevallei': FOCUS Sigmaplan Durmevallei >>
 • 8 maart 2016: Vierde vormingsavond in de reeks 'Gidsenopleiding Sigmaplan Durmevallei': Natuurlijke Durmevallei >>
 • 1 maart 2016: Derde vormingsavond in de reeks 'Gidsenopleiding Sigmaplan Durmevallei': Waardevolle Durmevallei >>
 • 23 februari 2016: Tweede vormingsavond in de reeks 'Gidsenopleiding Sigmaplan Durmevallei': het Sigmaplan >>
 • 16 februari 2016: Eerste vormingsavond in de reeks 'Gidsenopleiding Sigmaplan Durmevallei': het Schelde estuarium >>
2015
 • 20 november 2015: Afterwork 'klimaat & water' - met de kajak naar de COP21
  in samenwerking met werkgroep Coördinatie Zenne >>
 • 14 oktober 2015: Info- en ontmoetingstocht: 'Ambitieus Albertkanaal' aan boord van de milieuboot >>
 • 20 september 2015: Wandeling in de Polders van Kruibeke:
  Scalluvia - Zeldzame elzenbroekbossen aan de Rupelmondse kreek >>
 • 20-21-22 augustus 2015: Driedaagse verkenning van Zenne en 'Zennekanaal' van bron tot monding,
  ter gelegenheid van de 10de verjaardag van werkgroep vzw Coördinatie Zenne-Coordination Senne >>
 • 19 augustus 2015: Terreinbezoek aan de wereldhaven van Antwerpen >>
 • 12 juli 2015: Big Jump Aalst: samen met de werkgroep NME van Grenzeloze Schelde en De Waterkant waterdiertjes opvissen en identificeren >>
 • 26 april 2015: Erfgoeddag ERF!:
  - Een boottocht door het verleden, het heden en de toekomst van het Albertkanaal in Herentals >>
  - Zoektocht naar een waterloop in Brussel >>
 • 4 april 2015: Info- en vormingsdag: Scheldetocht tussen Gent en Temse - Verkenning van de Boven-Zeeschelde >>
 • 11 februari 2015: Info- en vormingsdag 'Antwerpen en Brussel verbonden via het water' >>
2014
 • 4 november 2014: Info- en vormingsdag 'Het Sigmaplan als katalysator - ontdek het in en rond de cluster Kalkense Meersen' >>
 • 7 mei 2014: Info- en ontmoetingsevent: ‘Het Boudewijnkanaal en de achterhaven van Zeebrugge’ >>
 • 7 april 2014: Info- en vormingsdag: Verleden, heden en toekomst van de Zeeschelde >>
 • 14 maart 2014: Unieke watergebonden natuur in de Antwerpse haven en bezoek het Havencentrum Lillo >>
2013
 • Thematische reeks 2013: BESCHERMING TEGEN OVERSTROMING - Van kustverdediging, via Sigmaplan, tot Maasvallei >>
 • 21 oktober 2013: Info- en vormingsdag - In en rond de haven van Gent >>
2012
 • 16 december 2012: Wintervogels langs de Zeeschelde (boottocht vanuit Temse) >>
 • 24 oktober 2012: Zeeschelde tussen Kruibeke en Antwerpen met focus op Sigmaprojecten >>
 • 9 mei 2012: Info- en ontmoetingsdag 'Het Albertkanaal integraal bekeken' >>
 • 6 april 2012: Scheldetocht tussen Dendermonde en Wetteren >>
2011
 • 14 september 2011: Verkenning van het Eilandje en het MAS >>
2010
 • 19 oktober 2010: Studiedag op de Bovenschelde: waterbeheersing en vernieuwing van de stuwen op een multifunctionele waterweg >>
 • 2 april 2010: Info- en vormingsdag: het geactualiseerde Sigmaplan in het Schelde-estuarium, met bijzondere focus op het Hedwige-Prosperproject. De verruiming van de Westerschelde. >>
Vóór 2010
 • 2 & 3 september 2009: Studietweedaagse 'De Seine-Scheldeverbinding op Vlaams grondgebied vandaag en in de toekomst' >>
 • 7 & 8 juli 2008: Tweedaagse van het Schelde-estuarium >>
 • 16 juni 2006: Wetenschappelijke Milieuboottocht op de Leie en de Deûle >>

23 april 2017
Feestelijke inhuldiging Infopunt Durmevallei

Op zondag 23 april 2017 kon je vanaf 10u de Durmevallei en de projectgebieden van het Sigmaplan ontdekken met een bezoek aan het gloednieuwe infopunt in Hamme. Deze tentoonstellingsruimte bundelt al het boeiends dat de vallei te bieden heeft: van de werking van de veiligheidsgebieden, over erfgoed en geschiedenis, tot tips om het groene walhalla in te duiken.

 • Uitnodiging en programma >>
 • Beeldverslag >> (of via facebook >)
  Copyright foto's: W&Z Sigmaplan - Michel Deveen, ID Photo Agency
 ↑ top

13 april 2017
Voorvertoning Infopunt Durmevallei Hamme - Driegoten

De tentoonstelling in het Infopunt wordt uit de doeken gedaan. We overlopen de trajecten van de gidsbeurten, en maken de laatste praktische afspraken voor de gidsbeurten. Met Hans Quaeyhaegens (Waterwegen en Zeekanaal nv.), Elias Verbanck (Agentschap Natuur en Bos) en Elina Bennetsen (Grenzeloze Schelde).

 ↑ top

30 maart 2017
Overstromingsbeheer van de Dender:
Stand van zaken in Wallonië en Vlaanderen en een blik naar de toekomst
met terreinbezoek aan de vernieuwde stuwen en de projecten in uitvoering

De overstromingsproblematiek van de Dender is een oud zeer. Na de grote overstromingen van november 2010 trokken de Dendersteden aan de alarmbel en vroegen zij aan de gewestelijke overheden om dit belangrijke probleem ten gronde en versneld aan te pakken. De werkgroep Dender van Grenzeloze Schelde en De Waterkant gingen op donderdagnamiddag 30 maart 2017 samen op het terrein op zoek naar antwoorden. We bezochten de stuwen die al vernieuwd zijn of die momenteel vernieuwd worden. Betrokken waterbeheerders en gemeenten gaven uitleg op het terrein. Alle betrokkenen konden bij de overstromingsproblematiek in het Denderbekken elkaar over de gewestgrenzen heen ontmoeten, informatie uitwisselen, discussiëren en zowel formeel als informeel overleggen.

 • Uitnodiging en programma >>
 • Beeldverslag >> (of via facebook >)
 • Nuttige linken:
 • Foto's: werken aan de stuw van Deux-Acren >>
 • Vernieuwing van de stuw van Papignies (SpW - Direction de la Mobilité et des Voies Hydrauliques, Direction de Tournai - uitvoering: Artes) >>
 ↑ top

11 december 2016
Info- en vormingsdag: Wintervogels langs de Zeeschelde - met de boot vanuit Temse

De werkgroep Natuur- en Milieueducatie van Grenzeloze Schelde en Natuurpunt organiseerde een interessante vormingsactiviteit over de wintervogels langs de Zeeschelde tijdens een boottocht vanuit Temse. We ontdekten onder deskundige begeleiding van vogelkenner Walter Roggeman de vogels die we in onze regio tijdens de wintermaanden op en langs het water kunnen ontmoeten. Na een korte inleiding speurden we de waterkant af naar de gevleugelde wintergasten van de Zeeschelde.

 ↑ top

29 oktober 2016
Sigmaprojecten in de Durmevallei - Fietstocht verkenning van de Durmevallei en 'De Bunt'

Fiets mee met de Durmegidsen op 29 oktober 2016 en ontdek wat het Sigmaplan voor de Durmevallei betekent.
We staan stil bij de werken aan de ringdijk van De Bunt en werpen een blik op de toekomst van andere gebieden.

 ↑ top

16 oktober 2016
Info- en vormingsnamiddag: 'Droge voeten in Antwerpen - Sigmawerken aan de Antwerpse Scheldekaaien'
Bezoek aan de infokeet en boottocht langs de Scheldekaaien

Om Antwerpen ook in de toekomst tegen hoge waterpeilen op de Schelde te beschermen, worden de Antwerpse Scheldekaaien gerenoveerd. Eerst moeten de kaaimuren per zone verstevigd worden. Daarna volgt de verhoging van de waterkering. Tenslotte krijgen de kaaien een heuse facelift met volle aandacht voor het publieke karakter van deze unieke plek die de stad met de Schelde moet verbinden. Om dat project te realiseren werken de stad Antwerpen en Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) nauw samen.

 • Uitnodiging en programma >>
 • Kort verslag >>
 • Beeldverslag >> (of via facebook >)
 • Nuttige linken:
 • Sigmaplan Antwerpse Scheldekaaien >>
 • ‘Onze Kaaien’ - infosite Masterplan Scheldekaaien >>
 • Stad aan de Stroom - Masterplan Scheldekaaien >>
 ↑ top

18 mei 2016
Met de milieuboot naar De Brug van Vroenhoven

Grenzeloze Schelde en De Milieuboot organiseerden in samenwerking met nv De Scheepvaart op woensdag 18 mei 2016 een milieuboottocht vanuit Lanaken samen met een geleid bezoek aan het belevingscentrum De Brug van Vroenhoven.

 • Uitnodiging en programma >>
 • Beeldverslag boottocht Lanaken-Vroenhoven-Lanaken >>
 ↑ top

4 april 2016
Info- en vormingsdag: Nieuwe topnatuur langs de Zeeschelde tussen Gent en Antwerpen -
Verkenning van de Sigmaprojecten tussen Wetteren en Kruibeke

Naar aanleiding van 10 jaar geactualiseerd Sigmaplan én de recente openstelling van het grootste overstromingsgebied, de Polders van Kruibeke, brachten een symposium, infodagen, publicaties en tentoonstellingen de vernieuwde Zeeschelde en haar Sigmaprojecten volop in de media. Bij die gelegenheden kwam vaak de vraag naar voor om deze natuurgebieden ook echt te gaan verkennen, bekijken en ervaren.
Met medewerking van tal van instanties, milieuorganisaties en toeristisch-recreatieve verenigingen organiseerden de vzw ’s Grenzeloze Schelde, Natuurpunt, Scheldegids en Scaldisnet op maandag 4 april 2016 daarom een boottocht op de Zeeschelde van Wetteren naar Kruibeke.
We verkenden de Sigmagebieden vanaf het water en de hele dag werd deskundige uitleg gegeven. Natuurlijk was er ook voldoende mogelijkheid tot een goed gesprek met de sprekers en aanwezigen. Op het einde van de dag verlieten we de comfortabele boot en ontscheepten we in Bazel-Kruibeke voor een wandeling van 4 km op het nieuwe jaagpad tussen Schelde en natuurgebied tot Kruibeke-Scheldelei.

 • Uitnodiging en programma >>
 • Beeldverslag boottocht Wetteren-Kruibeke >>
 • Beeldverslag wandeling Bazel-Kruibeke tot Kruibeke-Scheldelei >>
 • Kort verslag info- en vormingsdag: 'Boottocht langs Sigmagebieden van Wetteren tot Kruibeke', Sigmaplan.be >>

 • Informatie, kaarten en tekeningen:
 • Benedenscheldebekken >>
 • De Sigmaprojecten in vogelvlucht >>
 • Getijden, slikken en schorren >>
 • Gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) en gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij (GGG) >>
 • Presentatie Michaël Van Rompaey: luchtfoto’s van Sigmagebieden >>
 ↑ top

Voorjaar 2016
Gidsenopleiding Sigmaplan Durmevallei

In het voorjaar 2016 organiseert Grenzeloze Schelde in opdracht van en in samenwerking met Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) een gidsenopleiding ‘Sigmaplan Durmevallei’.
De komende jaren staat er langs de Durme in Hamme, Temse, Waasmunster, Zele en Lokeren immers een groot project op stapel. Het Sigmaproject Durmevallei, een project van W&Z en ANB, wil de Durme haar veerkracht terug geven. Zo wordt de regio beter beschermd tegen overstromingen, krijgt de magnifieke Durmenatuur een boost en wordt de streek nogaantrekkelijker voor wandelaars en fietsers. Lees er meer over in het artikel '(Her)ontdek de Durmevallei!' in nieuwsbrief nr. 72 van Grenzeloze Schelde.
Gedurende 5 dinsdagavonden (van 16/2 tot 16/03/2016) en 2 excursiedagen (op zaterdag 19/03 - tweede datum nog te bepalen) nemen verschillende topsprekers de cursisten mee in het verhaal van de Durme, het Sigmaplan en de verschillende projectgebieden langs de Durme.

- Uitnodiging >>
- Download de folder met het volledige programma >>

Aandacht: de presentaties en samenvattingen bij de volgende vormingsdagen zijn enkel voor persoonlijk gebruik.

-----------------------------------------------

27 mei 2016
Proefwandeling met de gevormde Sigmagidsen Durmevallei langs GOG-GGG De Bunt

 • Beeldverslag: groep met gids Frans >>
 • Beeldverslag: groep met gids François >>

-----------------------------------------------

19 maart 2016
Eerste excursiedag in de reeks 'Gidsenopleiding Sigmaplan Durmevallei': Fietsexcursie Sigmaplan Durmevallei

In de voormiddag fietsten we van Hamme naar Waasmunster met verschillende stops langs en in de Sigmagebieden. Op de middag konden we genieten van een lunch in de infokeet en in de namiddag stond een bezoek aan het GOG-GGG Lippenbroek - in werking! - op het programma.

 • Beeldverslag deel 1: de fietsexcursie >>
 • Beeldverslag deel 2: Durmenatuur, stopplaatsen en sprekers >>

 • Kaart fietstocht >>

 • Overzicht stopplaatsen >>

-----------------------------------------------

15 maart 2016
Vijfde vormingsavond in de reeks 'Gidsenopleiding Sigmaplan Durmevallei': FOCUS Sigmaplan Durmevallei

Recent zijn de werken op en langs de Durme in kader van het Sigmaplan gestart. Naast het uitbaggeren van de rivier staan ook tal van andere werken gepland, die tijdens deze vormingsavond belicht worden. Bovendien wordt er ook aandacht geschonken aan de gebruikte technieken en beoogde doelen.

 • Beeldverslag >>

 • Presentaties en samenvattingen:
 • Focus Sigmaplan Durmevallei
  - Presentatie ir. Hans Quaeyhaegens (Waterwegen en Zeekanaal nv) en Elias Verbanck (Agentschap voor Natuur en Bos) >>

-----------------------------------------------

8 maart 2016
Vierde vormingsavond in de reeks 'Gidsenopleiding Sigmaplan Durmevallei': Natuurlijke Durmevallei

De Durme heeft als zoetwatergetijdenrivier met haar zoetwaterslikken en –schorren en open meersenlandschappen enkele unieke troeven. We spitsen ons toe op het ecosysteemfunctioneren, het belang van getijdennatuur en de typische habitats en soorten van de natuur in de Schelde- en Durmevallei.

 • Beeldverslag >>

 • Presentaties en samenvattingen:
 • Schelde en Durme: herstel van het ecosysteem
  - Presentatie Tom Maris (Universiteit Antwerpen) >>
  - Samenvatting presentatie Tom Maris >>
 • Natuurlijke Durmevallei
  - Presentatie Gunther Van Ryckegem (INBO) >>
  - Samenvatting presentatie Gunther Van Ryckegem >>

-----------------------------------------------

1 maart 2016
Derde vormingsavond in de reeks 'Gidsenopleiding Sigmaplan Durmevallei': Waardevolle Durmevallei

Ooit was de Durme een lange rivier die ontsprong in West-Vlaanderen en uitmondde in de Schelde ter hoogte van Hamme. In de loop der eeuwen is het profiel van de Durme echter duchtig veranderd. Na deze avond weet je veel meer over de historisch-geografische evolutie van de Durme en de invloed van de mens. Naast riviergebonden erfgoed wordt ook het belang van de vallei voor recreatie en toerisme toegelicht.

 • Beeldverslag >>

 • Presentaties en samenvattingen:
 • De Durme van Tielt tot Tielrode, een historisch geografische evolutie
  - Presentatie André Verstraeten (vzw Durme) - later online
  - Samenvatting presentatie André Verstraeten >>
 • Economisch leven en erfgoedsporen langs de Durme
  - Presentatie Harry Van Royen (Erfgoed Rupel) >>
  - Samenvatting presentatie Harry Van Royen >>
 • Toerisme in Hamme
  - Presentatie Tom Waterschoot (Hamme) >>
  - Samenvatting presentatie Tom Waterschoot (Hamme) >>
 • Toerisme in Waasmunster
  - Presentatie Ludo Lenaerts (Waasmunster) >>
  - Samenvatting presentatie Ludo Lenaerts (Waasmunster) >>
 • Toerisme in Temse 
  - Presentatie Hugo Maes (Temse) >>
  - Samenvatting presentatie Hugo Maes (Temse) >>

-----------------------------------------------

23 februari 2016
Tweede vormingsavond in de reeks 'Gidsenopleiding Sigmaplan Durmevallei': het Sigmaplan

Het Sigmaplan werkt aan een veilig, natuurlijk en economisch aantrekkelijk Scheldegebied. Er wordt stilgestaan bij het ontstaan en het opzet van het Sigmaplan. Tevens wordt een laatste stand van zaken gegeven van de verschillende projectgebieden. Aan de hand van beeldmateriaal wordt ook het nut van de Sigmawerken belicht.

 • Beeldverslag >>

 • Presentaties en samenvattingen:
 • Het geactualiseerde Sigmaplan
  - Presentatie Hans De Preter (Waterwegen en Zeekanaal NV) >>
  - Samenvatting presentatie Hans De Preter >>

-----------------------------------------------

16 februari 2016
Eerste vormingsavond in de reeks 'Gidsenopleiding Sigmaplan Durmevallei': het Schelde estuarium

De Zeeschelde en haar getijgebonden zijrivieren, de Westerschelde en het mondingsgebied van de Schelde vormen samen het Schelde estuarium. We gaan dieper in op de geologische evolutie ervan en geven een globale situering van de problematiek van dit estuarium.

 • Beeldverslag >>

 • Presentaties en samenvattingen:
 • De bewogen geschiedenis van de Durme en de Vlaamse vallei
  - Presentatie prof. dr. Frank Mostaert (Waterbouwkundig Laboratorium) >>
  - Samenvatting presentatie prof. dr. Frank Mostaert - later online
 • De Schelde, een complex verhaal van een complexe interactie tussen mens en natuur
  - Presentatie prof. dr. Patrick Meire (Universiteit Antwerpen) >>
  - Samenvatting prof. dr. Patrick Meire >>
 ↑ top

14 oktober 2015
Info- en ontmoetingstocht: 'Ambitieus Albertkanaal' aan boord van de milieuboot

 • Uitnodiging en programma >>
 • Beeldverslag >>

 • Nuttige linken:
 • Provincie Antwerpen - Een toekomstplan voor de Kanaalkant aan het Albertkanaal >>
 • De Milieuboot - Infofiche Albertkanaal tussen Antwerpen en Wijnegem >>
 • De Milieuboot - Kaart Albertkanaal tussen Antwerpen en Wijnegem >>
 ↑ top

20 september 2015
Wandeling in de Polders van Kruibeke:
Scalluvia - Zeldzame elzenbroekbossen aan de Rupelmondse kreek

 • Uitnodiging en programma >>
 • Beeldverslag >>

 • Nuttige linken:
 • Het Scalluvia LIFE project en de 'Polders van Kruibeke' >>
 • Zin in een geleide wandeling met een 'Barbiergids'? >>
 • Projectbrochure Scalluvia - Europese topnatuur aan de Schelde >>
 ↑ top

19 augustus 2015
Terreinbezoek aan de wereldhaven van Antwerpen

 • Uitnodiging en programma >>
 • Beeldverslag >>
 ↑ top

12 juli 2015
Big Jump in Aalst: samen met de werkgroep NME van Grenzeloze Schelde en De Waterkant waterdiertjes opvissen en identificeren

 • BIG JUMP in Aalst >>
 • BIG JUMP in Vlaanderen >>
 • BIG JUMP in Wallonië >>
 • Beeldverslag Big Jump Aalst >>
 ↑ top

26 april 2015
Erfgoeddag ERF!: Een boottocht door het verleden, het heden en de toekomst van het Albertkanaal in Herentals

 • Meer info >>
 ↑ top

26 april 2015
Erfgoeddag ERF!: Zoektocht naar een waterloop in Brussel

 • Dowload de brochure met het programma voor Brussel (zie pag. 40) >>
 • Wandelgids 'De Zenne en het kanaal in het hart van Brussel' >>
 • Beeldverslag >>
 ↑ top

4 april 2015
Info- en vormingsdag: Scheldetocht tussen Gent en Temse - Verkenning van de Boven-Zeeschelde

 • Uitnodiging en programma >>
 • Beeldverslag >>

 • Verslagen:
 • Trajectinformatie - Varen tussen Schellebelle en Dendermonde >>
 • Trajectinformatie - Varen tussen Dendermonde en Temse >>
 • De actuele toestand voor de projectgebieden van het Sigmaplan >>
 • Film: PRISMA–project Vlassenbroek (Promoting integrated sediment management (ENG) >>
 ↑ top

11 februari 2015
Info- en vormingsdag: 'Antwerpen en Brussel verbonden via het water'

 • Uitnodiging en programma >>
 • Beeldverslag >>

 • Presentaties:
 • De stand van zaken voor GOG KBR - 'De Polders van Kruibeke'
  door Mieke Vander Elst - W&Z (9,2 Mb) >>
 • De evolutie van het visbestand in de Zeeschelde, Zenne en het Zeekanaal
  door Jan Breine en Adinda De Bruyn - INBO (2,5 Mb) >>
 • De stand van zaken op het Zeekanaal Brussel-Schelde
  door Kevin Polfliet - W&Z (1,5 Mb) >>
 • Verslagen:
 • De evolutie van de waterkwaliteit voor de Zeeschelde, Zenne en Zeekanaal met nuttige linken >>
 • Vernieuwingen op en om het kanaal in Brussel door Coördinatie Zenne >>
 • Informatiefiche traject Brussel - Vilvoorde (2015) >>
 • Informatiefiche traject Kapelle-op-den-Bos - Wintam (2011 - 2015 binnenkort online) >>
 • Informatiefiche traject Rupelmonde - Antwerpen (2012) >>
 ↑ top

4 november 2014
Info- en vormingsdag: 'Het Sigmaplan als katalysator - ontdek het in en rond de cluster Kalkense Meersen'

 • Uitnodiging en programma >>
 • Kort verslag >>
 • Beeldverslag >>

 • Presentaties:
 • Rivierlandschappen van het Scheldebekken: milieu en archeologie van het Laatglaciaal en Holoceen
  door Meylemans E. - Agentschap Onroerend Erfgoed (16,7 Mb) >>
 • Vergelijking waterpeil GGG en estuarium / Sedimentatie GGG (40 Mb) >>
 • Nuttige linken:
 • Paardeweide pakt uit met nieuwe natuur en leerpad >>
 • Vistrap Paardeweide >>
 • Sigmaproject Cluster Kalkense Meersen >>
 • Compartimenteringsdijk met steun van prisma-project >>
 • Sigmaproject in Vlassenbroek >>
 • Projectboek Bergenmeersen >>
 • Archeologisch onderzoek in Wijmeers 2 >>
 ↑ top

7 mei 2014
Info- en ontmoetingsevent: ‘Het Boudewijnkanaal en de achterhaven van Zeebrugge’

 • Uitnodiging en programma >>
 • Beeldverslag >>
 ↑ top

7 april 2014
Info- en vormingsdag: Verleden, heden en toekomst van de Zeeschelde

 • Uitnodiging en programma >>
 • Beeldverslag >>

 • Presentaties:
 • Het geactualiseerde Sigmaplan
  door Goedele Schuerman - partner & communicatieadviseur DenS Communicatie (3,5 Mb) >>
 • De Sigmaprojecten langsheen het traject Wetteren-Antwerpen
  door Goedele Schuerman - partner & communicatieadviseur DenS Communicatie (5,5 Mb) >>
 • Biodiversiteit van zoetwatergetijdenrivieren
  door Gunther Van Ryckegem - estuarien ecoloog INBO (3 Mb) >>
 • Vis(monitoring) Zeeschelde
  door Linde Galle & Adinda De Bruyn - deskundigen INBO (2,5 Mb) >>
 • Nuttige linken:
 • Sigmaplan >>
 • GOG-KBR >>
 • Lippenbroek >>
 • Scheldekaaien - Stad Antwerpen >>
 • Scheldeproject ANB >>
 • Publicatie: De Schelde een stroom natuurtalent >>
 • Watervogels langs de Zeeschelde >>
 • Scheldegids >>
 • Barbiergidsen >>
 • Oproep: Tel mee Bruinvissen op Rupel en Schelde >>
 ↑ top

14 maart 2014
Unieke watergebonden natuur in de Antwerpse haven en bezoek het Havencentrum Lillo

 • Uitnodiging en programma >>
 • Beeldverslag >>
 ↑ top

Thematische reeks 2013:
BESCHERMING TEGEN OVERSTROMING - Van kustverdediging, via Sigmaplan, tot Maasvallei

Klimaatswijziging, zeespiegelrijzing, extreem langdurige regenperiodes, uiterst hoge waterstanden, toename van zwaar stormweer, het zijn geen plaatjes uit een rampenfilm, maar beelden van de realiteit van vandaag. Wij kunnen uitzonderlijke weersomstandigheden niet langer wegwuiven als een vorm van doemdenken. Deze thematische reeks liet je tijdens een terreinbezoek en/of infosessie kennismaken met de praktijk van waterbeheersing van de kust tot in de Maasvallei.

 • 7 juni 2013: Overstromingen in het Denderbekken op zoek naar oorzaken en oplossingen -
    2,5 jaar later: interregionaal terreinbezoek aan de Markevallei >>
 • 25 juni 2013: Sigmaplan - Varen tussen Temse en Antwerpen >>
 • 17 november 2013: Maaswandeling in Koningssteen-Kollegreend >>
 • 25 november 2013: Kustveiligheid - Oostende >>
 ↑ top

21 oktober 2013
Info- en vormingsdag - In en rond de haven van Gent

 • Uitnodiging en programma >>
 • Beeldverslag >>

 • Presentaties:
 • Haven van Gent: kenmerken en cijfers en infrastuctuur
  door Johan Bresseleers - Communicatie Manager Havenbedrijf Gent (4,4 Mb) >>
 • Planuitwerkingsfase Grote Zeesluis Kanaal Gent-Terneuzen
  door Jan Willem Slager - opdrachtleider MER projectgroep Grote zeesluis Kanaal Gent-Terneuzen (VNSC) (2,5 Mb) >>
 • Omgevingsfactoren in de havenzone: milieubeleid, leefbaarheid kanaaldorpen en natuurcompensatie havenuitbreiding
  door Veerle De Bock, coördinator project Gentse kanaalzone (1,8 Mb) >>
 • Nuttige linken:
 • Havenbedrijf Gent >>
 • Project Gentse kanaalzone >>
 • Reconversieproject Oude Dokken >>
  Jaren geleden situeerde zich in het gebied van de Oude Dokken de haven van Gent. De vroegere havenactiviteiten weken echter steeds meer uit naar de nieuwe stadshaven in het noorden van de stad. Langzaamaan verkommerden de terreinen tot een niemandsland met hier en daar een gebouw, enkele loodsen, de twee industriële kranen... Een prachtig stukje Gent dat roept om een nieuwe invulling.
 • Europees binnenvaartproject Seine-Schelde >>
 ↑ top

16 december 2012: Wintervogels langs de Zeeschelde (boottocht vanuit Temse)

 • Uitnodiging en programma >>
 • Beeldverslag >>

 • Presentaties:
 • Intro 'Watervogels op de Schelde' (Wouter Faveyts - 4,2 Mb) >>
 • Grenzeloze Schelde vzw (325 Kb) >>
 • Nuttige linken:
 • Scheldegids vzw >>
 • De Milieuboot vzw met haar project 'Educatieve milieuboottochten' >>
 • Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie >>
 • Natuurpunt - vogels >>
 • Vogelwaarnemingen >>
 ↑ top

24 oktober 2012
Zeeschelde tussen Kruibeke en Antwerpen met focus op Sigmaprojecten

 • Uitnodiging en programma >>
 • Beeldverslag >>
 ↑ top

9 mei 2012
Info- en ontmoetingsdag 'Het Albertkanaal integraal bekeken'

 • Uitnodiging en programma >>
 • Beeldverslag >>

 • Presentaties:
 • Het Albertkanaal en de Kempense kanalen: scheepvaart, maar ook iets meer…'
  door Paula Palmans - afdelingshoofd Personeel en Communicatie nv De Scheepvaart (5,1 Mb) >>
 • 'Haven Genk, een trimodale terminal in het logistiek centrum van Limburg'
  door Leon Donders - algemeen directeur Haven Genk n.v. (3,5 Mb) >>
 • 'De Blauwe Boulevard, ontwikkelingen rond de Kanaalkom in Hasselt'
  door ir. Mark Van de Vijver - projectcoördinator strategische projecten stad Hasselt (7,1 Mb) >>
 ↑ top

6 april 2012
Scheldetocht tussen Dendermonde en Wetteren

 • Uitnodiging en programma >>
 • Verslag >>
 • Beeldverslag >>

 • Presentaties:
 • VNSC en Ontwikkelingsschets 2010 (Jon Coosen) - (1,1 Mb) >>
 • Toerisme Scheldeland (Inge Stevens) - (640 Kb) >>
 • Regionaal Landschap Schelde-Durme (Stijn Van Belleghem) - (5,2 Mb) >>
 • Regionaal Landschap Schelde-Durme (presentatiefolder) - (2,5 Mb) >>
 • Stadsvernieuwingsproject 'Wetteren aan de Schelde' >>
 • Het geactualiseerde Sigmaplan >>
 • Het Scheldeproject (ANB) >>
 ↑ top

14 september 2011
Verkenning van het Eilandje en het MAS

 • Uitnodiging en programma >>
 • Beeldverslag >>
 ↑ top

19 oktober 2010
Studiedag op de Bovenschelde: waterbeheersing en vernieuwing van de stuwen op een multifunctionele waterweg

 • Uitnodiging en programma >>
 • Beeldverslag >>

 • Presentaties en teksten:
 • De Boven-Schelde, aangepast aan de noden van de mens >>
 • Vis in het bekken van de Boven-Schelde (Alain Dillen - ANB) - (27 kB) >>
 • Overzichtskaart projecten Scheldevallei (Eva Cloet en Martin De Pelsmaeker - VLM) - (95 Mb) >>
 • Stadsvernieuwingsproject Scheldeboorden/kop in Oudenaarde (Gudrun Verschueren - stad Oudenaarde) - (1,5 Mb) >>
 • Grenzeloze Schelde vzw (469 kB) >>
 • De Milieuboot vzw (29 kB) >>
 • Nuttige linken:
 • Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) >>
 • Erosie: Databank Ondergrond Vlaanderen >>
 • Het Bovenscheldebekken >>
 ↑ top

2 april 2010
Info- en vormingsdag: het geactualiseerde Sigmaplan in het Schelde-estuarium, met bijzondere focus op het Hedwige-Prosperproject.
De verruiming van de Westerschelde.

 • Uitnodiging en programma >>
 • Beeldverslag >>

 • Presentaties en teksten:
 • Het geactualiseerde Sigmaplan en het Hedwige-Prosperproject (Dorien Verstraete, W&Z, afdeling Zeeschelde) - (7 Mb) >>
 • De toekomst van de Schelde: een multifunctioneel, gezond en dynamisch estuarium (Paul Post, Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie) - (26 Mb) >>
 • Verruiming vaargeul Westerschelde (Kirsten Beirinckx, Afdeling Maritieme Toegang) - (22 Mb) >>
 • De haven van Antwerpen. Een algemene kijk en het belang van de Scheldeverdieping (Guy Janssens, Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen) - (9 Mb) >>
 ↑ top

2 & 3 september 2009
Studietweedaagse 'De Seine-Scheldeverbinding op Vlaams grondgebied vandaag en in de toekomst'

 • Uitnodiging en programma 2/09/2009 >>
 • Uitnodiging en programma 3/09/2009 >>
 • Beeldverslag 2/09/2009 >>
 • Beeldverslag 3/09/2009 >>

 • Presentaties:
 • Overzichtsfiche project Seine-Schelde, Willem Van Crombrugge - W&Z (1,575 kB) >>
 • Sluis Evergem - nieuwe binnenvaartsluis, Jan Balduck - W&Z (241 kB) >>
 • Binnenvaartinformatiediensten / RIS, Piet Creemers - W&Z
  - tekst infomap (243 kB) >>
  - presentatie (686 kB) >>
 • Europese samenwerking, Birgit Blasch - TEN-T EA
  - TEN-T EA project fiche Seine-Scheldt (563 kB) >>
  - TEN-T Executive Agency folder (1,694 kB) >>
 • Haven van Gent, Sas Van Rouveroij - voorzitter Havenbedrijf Gent (28 kB) >>
 • Binnenvaart in Vlaanderen, Paul Lambrechts - Promotie Binnenvaart Vlaanderen (788 kB) >>
 • Vismigratie, visbestand en viswatertype, Alain Dillen - ANB (1,007 kB) >>
 • Bekkenwerking, historiek en hydrografie van het bekken van de Gentse Kanalen, Bart De heyder - W&Z en Ruben Rommens - VMM (43 kB) >>
 • Toerisme en recreatie in de Leiestreek, Dieter Depraetere - Toerisme Leiestreek (2,533 kB) >>
 • Waterbeheersing in het bekken van de Leie, Willem Van Crombrugge - W&Z (240 kB) >>
 • Baggerspecieproblematiek op Leie en Afleidingskanaal van de Leie, Willem Van Crombrugge - W&Z (241 kB) >>
 • Luik rivierherstel Leie, Willem Van Crombrugge - W&Z (240 kB) >>
 • Natuurvriendelijke oevers met plasberm, Willem Van Crombrugge - W&Z (240 kB) >>
 • Ecologische opvolging vooroevers (oeverzwaluw), Maud Raman en Gunther Van Ryckegem - INBO (63 kB) >>
 • Hydraulische randvoorwaarden voor natuurvriendelijke oevers, Sieglien De Roo - UGent (315 kB) >>
 • Toekomstig Schoondalbos en de brug over de Leiemeander van St-Baafs-Vijve, Theo Vitse - ANB (1,195 kB) >>
  - kaart Schoondalbos 2009 (1,173 kB) >>
  - kaart Schoondalbos toekomstvisie (306 kB) >>
 • Waterkwaliteit Leie en Afleidingskanaal van de Leie, Philippe Kimpe - VMM (52 kB) >>
 • Grijswatercircuit als alternatief voor oppompen van sokkelwater door industrie, Stefaan Verreu - Intercommunale Leiedal en Paul Suenens - VMW (829 kB) >>
 • Landbouwstudie i.k.v. luik rivierherstel Leie, Hendrik Vermeulen - VLM (72 kB) >>
 • Uitvoering ‘Geïntegreerde gebiedsvisie Leievallei tussen Wervik en Kortrijk’, Tim Denutte - Provincie West-Vlaanderen (2,530 kB) >>
 • Grenzeloze Schelde vzw (469 kB) >>
 • Nuttige linken:
 • Project Seine-Schelde (W&Z) >>
 • Uitvoerend Agentschap van het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T EA) >>
 ↑ top

7 & 8 juli 2008
Tweedaagse van het Schelde-estuarium

 • Uitnodiging en programma >>
 • Beeldverslag 7/07/2008 >>
 • Beeldverslag 8/07/2008 >>
 • Beeldverslag Schelde >>

 • Presentaties infosessies:
  7/07/2008:
 • Geactualiseerde Sigmaplan Zeeschelde, Wim Dauwe (33 MB) >>
 • Evolutie Schelde, Patrick Meire (9,5 MB) >>
 • Visbestand Schelde, Jan Breine (21,6 MB) >>
 • Strategisch Beleidsplan Recreatie & Toerisme Scheldeland, Dieter Depraetere (500 KB) >>

 • 8/07/2008:
 • Natuur uit OS2010, Jon Coosen (46 MB) >>
 • Verruiming Vaargeul, Rudi Van den Broeck (20,6 MB) >>
 • Waterkwaliteit Zenne, Rupel en Schelde, Thierry Warmoes - Sandra De Smedt (66 MB) >>
 • Teksten infomap:
 • Toespraak Jozef Dauwe, gedeputeerde Oost-Vlaanderen voor leefmilieu en natuureducatie (29 kB) >>
 • Toespraak Raf Suys, kabinetschef Kris Peeters, minister-president, bevoegd voor o.a. Landbouwbeleid en Havens (137 kB) >>
 • Historiek Zeeschelde, bekkenbeheerplannen en integraal waterbeleid, Guido Janssen, bekkenwerking Benedenscheldebekken (58 kB) >>
 • Het Sigmaplan, werken in voorbereiding en communicatie, Waterwegen & Zeekanaal (209 kB) >>
 • Natuurherstel langs de Schelde, Agentschap Natuur en Bos (70 kB) >>
 • De visstand in de Schelde, Jan Breine - Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (1100 kB) >>
 • Lippenbroek, waar het getij de nieuwe regel is, Tom Cox - Ecosysteembeheer, UA (22 kB) >>
 • Over … Toerisme Scheldeland, Dieter Depraetere - Toerisme Scheldeland (227 kB) >>
 • Verbetering waterkwaliteit Rupel en Beneden-Schelde in 2007, Sandra De Smedt - VMM (285 kB) >>
 • Spectaculaire verbetering waterkwaliteit Zenne, Thierry Warmoes - VMM (102 kB) >>
 • De Antwerpse haven, draaischijf van Europa, Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (30 kB) >>
 • De verruiming van de Schelde, Het Deurganckdok, Dirk De Brauwer - MOW-Maritieme Toegang (28 kB) >>
 • Fort Lillo, Eddy Rottiers (J.M.G. Leune) - Schorrenwerkgroep Natuurpunt Antwerpen-Noord (27 kB) >>
 • De Milieuboot vzw (171 kB) >>
 • Grenzeloze Schelde vzw (469 kB) >>
 • Scheldegids vzw (596 kB) >>
 ↑ top

16 juni 2006
Wetenschappelijke Milieuboottocht op de Leie en de Deûle

 • Verslag >>
 • Beeldverslag >>
 ↑ top