logo gs-esf

Dossiers

4 - Biodiversiteit / Natuur / Groen-blauwe ecologische as

Recent

foto

Lancering van het project ‘Het kanaal, een ecologische corridor in het hart van Brussel’

In Brussel wil de werkgroep 'Water in de Stad' van Grenzeloze Schelde bedrijven, inwoners, verenigingen en de overheid samenbrengen om de rol van het kanaal als ecologische corridor in het hart van de stad te versterken. Er is een dubbele doelstelling: dat het kanaal (en de Zenne op de plaatsen waar ze niet overdekt is) volop haar rol van ecologische corridor kan vervullen en dat tegelijk de leefomgeving voor de inwoners verbetert. Het voordeel is dat er ook wordt bijgedragen aan het beheer van het regenwater en de strijd tegen het hitte-eilandeffect.

foto

Herstel deltanatuur helpt Nederland beschermen tegen zeespiegelstijging

In Zeeland zijn de aanpassingen in het kader van het Deltaplan erin geslaagd om bescherming tegen de hoge stand van het zeewater te combineren met de opwaardering van de natuur in de Delta door een groene kustbescherming aan te leggen in plaats van hoge betonnen dijken.

foto

Gecontroleeerde overstromingsgebieden: tegen wateroverlast en vóór biodiversiteit

De primaire functie van een GOG is het voorkomen van wateroverlast. Maar de natuur gaat er zijn gang. Uit waterbouwkundig én ecologisch standpunt kan je gebieden beter niet onbeheerd laten.

foto

Vissen doen het in de Zeeschelde steeds beter

De verbeterende waterkwaliteit van de Zeeschelde heeft tot een toename van het aantal vissen en het aantal soorten geleid. Zo werd de houting er, na een afwezigheid van 100 jaar, in 2014 opnieuw aangetroffen. Sinds 2002 controleert het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) het visbestand in de Zeeschelde in Vlaanderen.

foto

Knelpunten voor vismigratie verwijderen

Een verbeterende waterkwaliteit heeft meestal een stijgende vispopulatie tot gevolg. In 2009 startte het Europese SCALDWIN-project dat de beste beschikbare maatregelen wil vinden voor het verbeteren van oppervlaktewater, waterbodems en grondwater in het stroomgebiedsdistrict van de Schelde.


Archief (2013-2010)

 • 2013 - Centrum Brakel weer 'vispasseerbaar' >>
 • 2013 - Tongeren en Jeker halen oude banden aan. Een ecologisch herstel van de rivier en de vallei >>
 • 2013 - Kustversterking, natuur en recreatie gaan hand in hand in Waterdunen >>
 • 2013 - Bestrijding van de reuzenbalsemien >>
 • 2013 - Een groen-blauw netwerk voor de Boven-Schelde >>
 • 2013 - Afgerond Sigmaproject in Lillo creëert veiligheid en nieuwe natuur >>

 • 2012 - Elke druppel telt: blauwdruk voor het behoud van de Europese wateren >>
 • 2012 - De Leievallei als speerpunt van het grensoverschrijdend groen-blauwe netwerk >>
 • 2012 - De Maas, een sterk merk. Natuur lokt toerisme in grensoverschreidend rivierpark Maasvallei >>
 • 2012 - Het Sigmaplan: een natuurlijke bescherming tegen overstromingen >>
 • 2012 - Onverwacht, een uniek brokje watergebonden natuur in de Antwerpse haven >>
 • 2012 - De Bas-Prés in Komen: transport versus natuurerfgoed >>
 • 2012 - Grenzeloze Schelde Nieuws 57: THEMANUMMER 'BIODIVERSITEIT’ >>

 • 2010 - Volop in de weer in de Hedwige-Prosperpolder >>
 • 2010 - De vallei van de Vogelzangbeek: een natuurreservaat op Anderlechtse bodem >>
 • 2010 - De Zenne: openhartoperatie. Vooruitzichten voor de herwaardering van de open Zenne in Anderlecht >>
 • 2010 - De natuurlijke omgeving van het Kanaal van Roubaix >>
 • 2010 - Voor een vlotter vrij verkeer van vissen... >>
 ↑ top