logo gs-esf

Dossiers

9 - Circulaire economie

Recent

foto

Rioolwater: afval of waardevolle grondstof?

Met de stijgende vraag naar drinkwater staan de watervoorraden onder druk, vooral in regio’s met waterschaarste of in sterk verstedelijkte gebieden.

foto

Riothermie: de verwarming aangesloten op de riolering

Recyclage van warmte die nu verloren gaat: waarom afvalwater zonder meer naar de waterzuivering sturen?

foto

Micro-waterkrachtcentrales: bron van groene stroom?

België is tegenwoordig voor meer dan 95% afhankelijk van de invoer van primaire energiebronnen. Dankzij de inzet van de overheid op hernieuwbare energie, zijn een aantal eigenaars geneigd om hun oude watermolens om te bouwen tot kleine waterkrachtcentrales.

foto

Wat met de microplastics in de waterkringloop?

In 2050 zal er in onze oceanen meer plastic zitten dan vis. Dat is het gevolg van twee fenomenen. Enerzijds slinken de visvoorraden onder het gewicht van de niet-duurzame industriële visvangst. Anderzijds dreigt de productie van plastic tegen 2050 te verviervoudigen.

foto

Bouwafval: urban mining?

De bouwsector is een belangrijke speler in de wereld van het afvalbeheer. Hun afval bestaat vooral uit beton en bouwmaterialen. Afhankelijk van de vervuilingsgraad is hun afval al dan niet recycleerbaar.

foto

Sigmaplan: dijken bouwen met baggerspecie

Met een innovatieve techniek recycleert Waterwegen en Zeekanaal baggerspecie om dijken te bouwen in het kader van het Sigmaplan.


 ↑ top