logo gs-esf

Dossiers

5 - Transport / Economie

Recent

foto

Steekt het Kanaal Seine - Noord-Europa eindelijk van wal?

Op 26 september 2014 heeft de Franse eerste minister bevestigd dat de regering een subsidieaanvraag wil indienen bij de Europese Commissie. Brussel heeft immers beloofd om tot 40% te financieren van een project dat geschat wordt op ongeveer 4,8 miljard euro.


Archief (2013-2010)

  • 2013 - Opmerkelijk experiment: de eerste Waterbus in België vaart tussen Brussel en Vilvoorde >>
  • 2013 - De herwaardering van de Franse kanalen loopt niet van een leien dakje >>

  • 2012 - Het Sigmaplan: een natuurlijke bescherming tegen overstromingen >>
  • 2012 - De Bas-Prés in Komen: transport versus natuurerfgoed >>
  • 2012 - Historisch akkoord over nieuwe, grote zeesluis in Terneuzen >>
  • 2012 - Natuur en water hand in hand: Meetjeslandse natuur verbonden met Nederland >>
  • 2012 - Eisen binnenscheepvaart: bedreiging of juist kans voor biodiversiteit? >>

  • 2010 - INLANAV - Innovatieve binnenvaart voor het goederenvervoer over kleinere waterwegen >>
  • 2010 - Een oplossing voor het baggerslib van het Spierekanaal... >>
 ↑ top