logo gs-esf

Dossiers

2 - Waterkwantiteit / Overstromingen

Recent

foto

Kruibeke: grootste gecontroleerd overstromingsgebied van Vlaanderen klaar voor zijn taak

Het gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke, Bazel en Rupelmonde is werkingsklaar en werd op 3 oktober plechtig ingehuldigd. Het gebied bergt bij stormvloed overtollig Scheldewater en behoedt zo grote delen van Vlaanderen voor wateroverlast. Tegelijk krijgt ook de natuur er volop kansen.

foto

Meerlaagse waterveiligheid in strijd tegen wateroverlast

Ook Vlaanderen werkt aan een meerlaagse waterveiligheid. Die aanpak van de overstromingsproblematiek draait rond protectie, preventie en paraatheid. De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeheer (CIW) legt het principe uit.

foto

Waterwegen en Zeekanaal NV geeft een gestroomlijnde communicatie aan de wispelturige Dender

Om de Dender zo goed mogelijk te kunnen beheren voert de waterwegbeheerder onderhouds- en investeringswerken uit. Om de betrokkenen daarvan op de hoogte te stellen is op 24 oktober 2014 een informatiecampagne gelanceerd.

foto

Aanleg van tijdelijke overstromingsgebieden, bypasses en kleppen in Wallonië

Drie jaar na de zware overstromingen van november 2010 stelt het Platform Overstromingen van het Riviercontract Zenne vast dat de beheerders van de waterlopen acties ondernomen hebben en verscheidene werken uitgevoerd. Er zijn tijdelijke overstromings-gebieden aangelegd en bypasses en kleppen geïnstalleerd. Dankzij deze ingrepen zal de schade voor de bewoners in de toekomst minder groot zijn en op bepaalde plaatsen zelfs helemaal uitblijven.

foto

De bever als superingenieur: beverdammen en hun meren bufferen waterpeil

Met het verdwijnen van de bever, zijn dammen en bevermeren zou de overstromingsfrequentie toenemen. Dienen we de bever in te zetten in de strijd tegen wateroverlast? De bever is een getalenteerd natuuringenieur die met zijn beverdammen de piekafvoer van een waterloop kan bufferen.

foto

Hoe het hoofd bieden aan de dreiging van overstromingen vanuit zee?

Rondom de Noordzee wonen meer dan zestien miljoen mensen in gebieden die kunnen overstromen bij elke zware stormvloed. Aan de Vlaamse kust wordt elke meter van de relatief korte kustzone intensief gebruikt. De laaggelegen polders tot twintig kilometer landinwaarts vormen kwetsbare zones. In deze zones bevinden zich bewoning, natuur en recreatiegebieden. Hoe wordt hun veiligheid tegen overstromingen verzekerd? Vlaanderen wil de kust beveiligen tegen een stormvloed met een terugkeerperiode van eens in de 1000 jaar.

foto

‘Waterinfo.be’ voor alle metingen, voorspellingen en kaarten van Vlaamse waterlopen

De overstromingen van november 2010 hebben aangetoond dat betrouwbare waterstandsgegevens en voorspellingen cruciaal zijn om overstromingsschade zoveel mogelijk te beperken. De Vlaamse waterbeheerders lanceerden in februari 2014 ‘Waterinfo.be’, de portaalsite die alle metingen, voorspellingen en kaarten bundelt om iedereen te informeren over mogelijke wateroverlast en droogte.

foto

Wateroverlast in de Zennevallei

Deze webpagina geeft een overzicht van documenten en informatie, afkomstig uit de 3 Gewesten, die nuttig kunnen zijn om de overstromingen in de Zennevallei beter te begrijpen.


Archief (2013-2010)

 • 2013 - Een interregionale parlementaire zitting voor overstromingspreventie >>
 • 2013 - Afgerond Sigmaproject in Lillo creëert veiligheid en nieuwe natuur >>
 • 2013 - Samen sterk: overstromingen bestrijden in het rivierbekken van de Houille >>
 • 2013 - Voor minder wateroverlast: nieuwe monding voor de Nuchterrijte in Geraardsbergen >>

 • 2012 - Overstromingen in het Denderbekken: op zoek naar oorzaken en oplossingen 1,5 jaar later >>
 • 2012 - Wateroverlast, een probleem van de rivier of de riool? >>
 • 2012 - Brussel: Vijvers, stormbekkens en collectorwerken in de strijd tegen overstromingen >>
 • 2012 - Het Sigmaplan: een natuurlijke bescherming tegen overstromingen >>

 • 2011 - Grenzeloze Schelde Nieuws 54-55: THEMANUMMER 'WATEROVERLAST >>

 • 2010 - Volop in de weer in de Hedwige-Prosperpolder >>
 • 2010 - De Scheldekaaien in Antwerpen... Sigmaproject, masterplan en kaaiplan >>
 ↑ top