logo gs-esf

Coördinatie Zenne

logo'Coördinatie Zenne' ijvert voor een grensoverschrijdend geïntegreerd beheer van de waterlopen in het Zennebekken. Deze werkgroep is een samenwerkingsverband van een 30-tal milieu- en natuurverenigingen en personen uit het Zennebekken. De activiteiten zijn zowel informatief als educatief, ludiek als formeel, naar een zeer breed als eerder gespecialiseerd publiek gericht. Bedoeling is ook uitwisseling, overleg en afstemmen van acties, evenals het opzetten van gezamenlijke acties en beleidsbeïnvloeding.

foto foto foto