logo gs-esf

Dender

Verslagen & foto's

2017
 • 30 maart 2017: Overstromingsbeheer van de Dender: stand van zaken in Wallonië en Vlaanderen en een blik naar de toekomst
  met terreinbezoek aan de vernieuwde stuwen en de projecten in uitvoering >>
2014
 • 6-7-8 juli 2014: Drie dagen fietsen, ontdekken en ontmoeten langs de Dender >>
2013
 • 7 juni 2013: Overstromingen in het Denderbekken op zoek naar oorzaken en oplossingen - 2,5 jaar later: interregionaal terreinbezoek aan de Markevallei >>
2012
 • 26 september 2012: Water in de Stad - Dender: in Dendermonde en Aalst >>
 • 18 augustus 2012: Interregionale ontdekkingstocht: Dender van bron tot monding >>
 • 8 juni 2012: Overstromingen in het Denderbekken op zoek naar oorzaken en oplossingen - 1,5 jaar later: terreinbezoek deel 2: tussen Ninove en Dendermonde >>
2011
 • 17 juni 2011: Overstromingen in het Denderbekken op zoek naar oorzaken en oplossingen: interregionaal terreinbezoek van Lessines, over Silly, naar Geraardsbergen >>
2010
 • 20 & 30 augustus 2010: De Dender tussen Ath en Aalst: een interregionale as voor natuurbeleving, zachte recreatie en toerisme? >>
Vóór 2010
 • 27 september 2008: Water in de Stad - Dender: Info- en ontmoetingsdag - te voet, al varend en per bus >>
 • 20 november 2007: Info- en debatavond in Geraardsbergen 'Langetermijnvisie voor de Dender' >>
 • 20 & 21 augustus 2007: Fietsen en varen langs en op de Dender: Grenzeloze verkenning van de Dender van Ath tot Dendermonde: 'Toekomst Dender nog niet uitgeklaard' >>

30 maart 2017
Overstromingsbeheer van de Dender:
Stand van zaken in Wallonië en Vlaanderen en een blik naar de toekomst
met terreinbezoek aan de vernieuwde stuwen en de projecten in uitvoering

De overstromingsproblematiek van de Dender is een oud zeer. Na de grote
overstromingen van november 2010 trokken de Dendersteden aan de alarmbel
en vroegen zij aan de gewestelijke overheden om dit belangrijke probleem ten
gronde en versneld aan te pakken. De werkgroep Dender van Grenzeloze Schelde
en De Waterkant gingen op donderdagnamiddag 30 maart 2017 samen op het
terrein op zoek naar antwoorden. We bezochten de stuwen die al vernieuwd zijn
of die momenteel vernieuwd worden. Betrokken waterbeheerders en gemeenten
gaven uitleg op het terrein. Alle betrokkenen konden bij de overstromingsproblematiek
in het Denderbekken elkaar over de gewestgrenzen heen ontmoeten, informatie uit-
wisselen, discussiëren en zowel formeel als informeel overleggen.

 • Uitnodiging en programma >>
 • Foto's >>
 • Persverslagen 30/03/2017 >>
 • Luisterfragment Radio 1: interview Luc Pauwels >>
 • Nuttige linken:
 • Foto's: werken aan de stuw van Deux-Acren >>
 • Vernieuwing van de stuw van Papignies (SpW - Direction de la Mobilité et des Voies Hydrauliques, Direction de Tournai - uitvoering: Artes) >>

foto

 ↑ top

6-7-8 juli 2014
Drie dagen fietsen, ontdekken en ontmoeten langs de Dender

 • Uitnodiging >>
 • Programma >>
 • Beeldverslag zondag 6/07/2014 >>
 • Beeldverslag maandag 7/07/2014 >>
 • Beeldverslag dinsdag 8/07/2014 >>

 • Presentaties:
 • Persbericht Grenzeloze Schelde >>
 • Presentatie over de 20-jarige evolutie van het waterkwaliteitsbeheer in Vlaanderen
  door Henk Maeckelberghe - voormalig medewerker Vlaamse Milieumaatschappij (1,5 Mb) >>
 • Aalsterse stadsvernieuwingsprojecten langs de Dender
  door Joris De Clercq, team Planning en Stadsvernieuwing van de stad Aalst (10 Mb) >>
 • Film, kaarten en fietsroutes:
 • Film ‘Samen voor een schone Dender’ 1989 >>
 • Kaart overzicht Denderbekken (500 kB) >>
 • Fietsroutes:
  - Verkenning van het brongebied van de Dender, van Ath als stad aan het water en van het Kanaal Blaton-Ath - 48 km (2,7 Mb) >>
  - Verkenning van de Denderregio rond de gewestgrens: van Ath, via Lessines en Geraardsbergen naar Ninove - 40 km (2,9 Mb) >>
  - Verkenningstocht naar de monding van de Dender: van Ninove, Denderleeuw, Aalst en Lebbeke naar Dendermonde - 30 km (4 Mb) >>
 • Achtergrondinformatie:
 • Contrat de Rivière Dendre >>
 • De Tour Burbant - Ath >>
 • Maison des Géants - Ath >>
 • De Ducasse van Ath >>
 • Kasteel van Attre >>
 • Pairi Daiza >>
 • Moulin de la Hunelle >>
 • Musée de la Vie lensoise >>
 • Musée de la pierre Maffle >>
 • Hôpital Notre-Dame à la Rose Lessines >>
 • Carrières Unies de Porphyre Lessines - projet 2020 >>
 • Action Nature >>
 • Natuurpunt Boven-Dender >>
 • Natuurreservaat De Rietbeemd >>
 • Réserve naturelle Prés Rosières >>
 • Natuurreservaat Kortelake >>
 • Natuurpunt Ninove >>
 • Natuurgebied Wellemeersen - Natuurpunt >>
 • De Waterkant >>
 • Project Aalst Stationsomgeving >>
 • Visieschets Wijngaardpark Aalst >>
 • Natuurproject Beneden-Dender - Natuurpunt >>
 • 'De Dender Loopt' - Dendermonde (416 kB) >>
 • De Dender van bron tot monding in beeld >>
 ↑ top

7 juni 2013
Overstromingen in het Denderbekken op zoek naar oorzaken en oplossingen - 2,5 jaar later:
interregionaal terreinbezoek aan de Markevallei

 • Uitnodiging en programma >>
 • Verslag >>
 • Beeldverslag >>

 • Presentaties:
 • Inleiding (279 kB) >>
 • Burgemeesters van enkele Vlaamse en Waalse getroffen gemeenten getuigen:
  - Pascal De Handschutter - burgemeester Lessines
  - Kris Poelaert - burgemeester Herne (2,8 Mb) >>
  - Guido De Padt - burgemeester Geraardsbergen (403 kB) >>
 • Wetenschappelijke analyse van de overstromingsproblematiek in het Denderbekken
  door Fernando Pereira - Waterbouwkundig Laboratorium van Borgerhout (1,4 Mb) >>
 • Waterbeleid en waterbeheersmaatregelen:
  - de stand van zaken in Vlaanderen voor de bevaarbare Dender - Agnes Peil, hoofd afdeling Bovenschelde van Waterwegen en Zeekanaal NV
  - de stand van zaken in Wallonië - Service Public de Wallonie (SpW):
  - Studie van de stuwen te Deux-Acren en Papignies en de geplande dijkwerken te Deux-Acren
  door Gianni Ferrara, Direction de la Gestion Hydrologique intégrée (855 kB) >>
  en door Jean-Pierre Thieffry - Voies Hydrauliques de Tournai (744 kB) >>
  - Beheer van de Marke in Wallonië en maatregelen tegen overstromingen uit de Ancre
  door ir. Jean Lecomte - Direction des Cours d'Eau non navigables - District de Mons (2,3 Mb) >>
  - Beekherstelproject Marke - Karel Leliaert - projectingenieur afdeling Operationeel Waterbeheer, VMM (15,3 Mb) >>
 • Kaarten, foto's en teksten:
 • Kaart overzicht Denderbekken (1,7 Mb) >>
 • Busroute terreinbezoek (249 kB) >>
 • Kaart van de overstroomde gebieden langs de Dender op basis van helikopterbeelden op 14 en 15/11/2010 >>
 • Beekherstelproject Marke, VMM:
  - Projectenplan Galmaarden-Herne (3,5 Mb) >>
  - Infoborden herinrichting Marke (1,2 Mb) >>
  - Kaart deelproject 1 (3,6 Mb) >>
  - Kaart deelproject 2 (6,1 Mb) >>
  - Kaart deelproject 3 (5,3 Mb) >>
  - Foto’s hermeandering Marke (41 Mb) >>
 • Galmaarden: wateroverlast 14-15/11/2010 - Theo Vernaillen, milieu- en noodplanambtenaar Galmaarden (16,3 Mb) >>
 • Edingen: overstromingsgebied in werking (2 Mb) >>
 • Voorstelling De Waterkant (278 kB) >>
 ↑ top

26 september 2012
Water in de Stad - Dender: in Dendermonde en Aalst

 • Uitnodiging en programma >>
 • Verslag >>
 • Beeldverslag >>

 • Presentaties:
 • 'Herontwikkeling van de Denderomgeving in Aalst - stationsomgeving'
  door Els Bonnarens, architect-stedenbouwkundige, dienst Ruimtelijke Ordening sectie Planning Aalst (10,9 Mb) >>
 • 'Uitbreiding stadspark en verplaatsing stuwsluis Aalst'
  door Joris De Clercq, stedenbouwkundige, dienst Ruimtelijke Ordening sectie Planning Aalst (7,5 Mb) >>
 • project 'De Dender loopt'
  door Piet Buyse, burgemeester van Dendermonde (38,7 Mb) >>
 • rondleiding project 'De Dender loopt'
  door Jan Everaert, ir. Diensthoofd Wegen en Waterlopen Dendermonde (3,4 Mb) >>
 • Achtergrondinformatie:
 • Project Aalst Stationsomgeving >>
 • Groene Denderoevers: Wijngaardpark Aalst (persbericht - 444 kB) >>
 • Visieschets Wijngaardpark Aalst >>
 • Brochure 'De Dender Loopt' (416 kB) >>
 ↑ top

18 augustus 2012
Interregionale ontdekkingstocht: Dender van bron tot monding

 • Uitnodiging en programma >>
 • Verslag >>
 • Beeldverslag >>
 ↑ top

8 juni 2012
Overstromingen in het Denderbekken op zoek naar oorzaken en oplossingen - 1,5 jaar later:
terreinbezoek deel 2: tussen Ninove en Dendermonde

 • Uitnodiging en programma >>
 • Beeldverslag >>

 • Presentaties:
 • Terugblik op het terreinbezoek van Lessines, over Silly, naar Geraardsbergen op 17 juni 2011 >>
 • Een stand van zaken in deze zone in Wallonië 1,5 jaar na de overstromingen:
  'De strijd tegen overstromingen in het Denderbekken: stand van zaken'
  door Maxime Colin - coördinator Contrat de Rivière Dendre >>
 • Een stand van zaken in deze zone in Vlaanderen 1,5 jaar na de overstromingen:
  - 'Wateroverlast Geraardsbergen - Een stand van zaken op 1 juni 2012',
  Infobrochure voor de inwoners van watergevoelige gebieden door Stad Geraardsbergen >>
  - 'Waterbeheersingsprojecten Zuidelijk deel Denderbekken',
  door Karel Leliaert - projectingenieur afdeling Operationeel Waterbeheer, VMM >>
  - 'Projecten Provincie Oost-Vlaanderen in het Denderbekken opwaarts Ninove',
  door Luc De Winne - diensthoofd Integraal Waterbeheer, provincie Oost-Vlaanderen >>
 • 'Aanleg van overloopgebieden te Outer en Aspelare' door An Wittouck - sectordirecteur Grondgebiedszaken Ninove
  - Outer >>
  - Aspelare >>
 • 'Aanpak van de wateroverlast in het Denderbekken' door Annelies Sevenant - bekkencoördinator Denderbekken >>
 • 'Investeringsprojecten op en langs de Dender' door Bart De heyder - projectingenieur W&Z NV afdeling Bovenschelde, cel Investeringen >>
 • 'De aanpak van de oorzaken van wateroverlast' door Mark Van Ginderdeuren - opdrachthouder afdeling Mobiliteit en Openbaar Domein Aalst >>
 • Teksten en kaarten:
 • Kaart overzicht Denderbekken >>
 • Kaart van de overstroomde gebieden langs de Dender op basis van helikopterbeelden op 14 en 15/11/2010 >>
 • Stuw Denderleeuw >>
  Kaart aanduiding laaggelegen overstroomde bebouwde omgevingen >>
  Kaart detail stuw - sluis Denderleeuw >>
  Kaart overstroming Kasteelstraat terreinhoogten en waterpeilen >>
  Waterstanden Dender 16/11/2011 >>
  (Wilfried Lagring - diensthoofd Leefomgeving Denderleeuw)
 • Herinrichting van de stationsomgeving Liedekerke (Johan Asselberghs - milieuambtenaar Liedekerke) >>
 • Problematiek van de Bellebeek (Paul Geeraerts - schepen Openbare Werken Affligem) >>
 • Situatieschets overstromingsproblematiek Hofstade + uitgewerkte lokale maatregel ter bescherming van wijk Torensveld
  (Inge De Jongh - hydroloog buitendienst Gent, afdeling Operationeel Waterbeheer VMM) >>
 • Uitwateringssluis tussen de Dender en het Denderbellebroek (Griet De Backer - projectingenieur W&Z NV afdeling Bovenschelde) >>
 ↑ top

17 juni 2011
Overstromingen in het Denderbekken op zoek naar oorzaken en oplossingen:
interregionaal terreinbezoek van Lessines, over Silly, naar Geraardsbergen

 • Uitnodiging en programma >>
 • Beeldverslag >>

 • Presentaties en teksten:
 • Overstromingsgebieden te Silly (27 Mb) >>
 • Overstromingsgebied te Silly: la Crompe Pâture (9 Mb) >>
 • Wateroverlast te Geraardsbergen (4,5 Mb) >>
 • Bouwen in risicogebied (535 Kb) >>
 • Maatregelen riolering Geraardsbergen (1,3 Mb) >>
 • Erosie en erosiebestrijding (1,4 Mb) >>
 • Zandbergen - De Nuchten - De Rijt: knelpunten en maatregelen (15 Kb) >>
 • Nuttige linken:
 • Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) >>
 • Erosie: Databank Ondergrond Vlaanderen >>
 ↑ top

20 & 30 augustus 2010
De Dender tussen Ath en Aalst: een interregionale as voor natuurbeleving, zachte recreatie en toerisme?

 • Uitnodiging en programma >>
 • Beeldverslag 20/08/2010 >>
 • Beeldverslag 30/08/2010 >>

 • Presentaties en teksten:
 • Welke toekomst heeft de Dender stroomopwaarts Aalst? - Grenzeloze Schelde >>
 • Waterbeheer:
  - Wallonië: Scheepvaart- en overstromingsproblematiek; fietsroutenetwerk RAVeL, Marc Hospied - SpW (25 kB) >>
  - Vlaanderen: Beleidsvisies waterbeheersing en transport; Infrastructuurwerken, Sara De Troeyer, W&Z (269 kB) >>
 • Waterkwaliteit en -zuivering:
  - Wallonië, DGARNE - SpW (134 kB) >>
  - Vlaanderen, VMM (51 kB) >>
  - Wallonië, Ipalle:
  - RWZI Beloeil (523 kB; FR) >>
  - RWZI Ath (493 kB; FR) >>
  - RWZI Maffle (512 kB; FR) >>
  - RWZI Lessines (482 kB; FR) >>
  - RWZI Enghien (477 kB; FR) >>
 • Visstandsbeheer en visserij, Alain Dillen - ANB (24 kB) >>
 • Landbouw, Katrien Janssen - Dep. Landbouw en Visserij (62 kB) >>
 • stad Geraardsbergen (59 kB) >>
 • stad Aalst: site Schotte en statiomsomgeving (30 kB) >>
 • Grenzeloze Schelde vzw (469 kB) >>
 • De Milieuboot vzw (29 kB) >>
 • Perstekst Dendertweedaagse (25 kB) >>
 • Nuttige linken:
 • Ath: La Tour Burbant >>
 • Lessines:
  - Hôpital Notre Dame à la Rose >>
  - Snowgames-project >>
  - Actie tegen het Snowgames-project >>
 • Grimminge: NMEC De Helix >>
 • Aalst:
  - NMEC De Waterkant >>
  - Masterplan Stationsomgeving >>
 • Hydrologisch Informatiecentrum: waterstanden >>
 • De Mark
  - natuurgebied Rietbeemd >>
  - wandelnetwerk Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën >>
 ↑ top

27 september 2008
Water in de Stad - Dender: Info- en ontmoetingsdag - te voet, al varend en per bus

 • Uitnodiging en programma >>
 • Beeldverslag >>

 • Presentaties en teksten:
 • Overzichtskaar Dender en omgeving >>
 • Architectuur, Stedenbouw en Biodiversiteit: Naar een ecopolis (Erik Rombaut - docent ecologie en milieukunde) >>
 • Dendermonde:
  - Presentatie burgemeester Piet Buyse
  - De Dender loopt - Herinrichting van de Oude Dender >>
 • Aalst:
  - Persbericht Aalst stationsomgeving >>
  - Stadsvernieuwingsproject 'Stationsomgeving Aalst' (Els Bonnarens - stedenbouwkundige Stad Aalst) >>
 • Geraardsbergen:
  - Folder 'Renovatie van de ruimte tussen de twee Denderbruggen' >>
 • Ninove:
  - Ninove aan de Dender >>
 • Denderleeuw:
  - Toelichting Schepen Jan De Nul >>
  - W&Z over de Schiptrekkersbrug >>
  - Stad Denderleeuw over de Schiptrekkersbrug >>
  - Folder Schiptrekkersbrug >>
 ↑ top

20 november 2007
Info- en debatavond in Geraardsbergen 'Langetermijnvisie voor de Dender'

 • Uitnodiging >>
 • Verslag >>
 • Beeldverslag >>

 • Presentaties:
 • Annelies Sevenant, bekkencoördinator Denderbekken (VMM):
  Bekkenbeheerplan Denderbekken. Resultaten openbaar onderzoek en verdere planning >>
 • Paul Dewil, Premier ingénieur au Service des Etudes hydrologiques (MET):
  Het 'Plan Pluie', toegepast op het Denderbekken >>
 • Marc Hospied, Directeur de la Direction des Voies hydrauliques de Tournai:
  Presentatie van de directie Waterwegen van Doornik >>
 • Sara De Troeyer, projectingenieur (WenZ, afdeling Bovenschelde):
  Streefbeeld Dender. Waterbeheersing en transport >>
 • Kurt Sannen & Thomas Defoort, ANB, Natuurrichtplan Dender:
  De Dendervallei tussen de gewestgrens en Ninove, evenals het Raspailleboscomplex en Geitebos >>
 • Grenzeloze Schelde, Natuurpunt, De Waterkant:
  Toekomst Dender nog niet uitgeklaard >>
 • Persartikel >>
 ↑ top

20 & 21 augustus 2007
Fietsen en varen langs en op de Dender:
Grenzeloze verkenning van de Dender van Ath tot Dendermonde: 'Toekomst Dender nog niet uitgeklaard'

 • Verslag >>
 • Beeldverslag activiteit >>
 • Beeldverslag Dender >>
 ↑ top