logo gs-esf

Grenzeloze Schelde

logo Grenzeloze Schelde is een internationale vereniging die sinds 1992 acties voert in de drie landen van het Scheldestroomgebied, namelijk Frankrijk, België en Nederland. De beschouwde regio's zijn: Nord/Pas-de-Calais (Frankrijk), Wallonië, Vlaanderen en Brussel (België) en Zeeland (Nederland).

Activiteiten van Grenzeloze Schelde en haar werkgroepen >
Verslagen & foto's van Grenzeloze Schelde >

Samen met haar werkgroepen zet ze zich in voor het behoud, de bescherming en de verbetering van het leefmilieu, kaderend in een duurzame ontwikkeling.

Ontdek de werkgroepen van Grenzeloze Schelde, hun toekomstige activiteiten en verslagen en foto's van voorbije activiteiten:
- Coördinatie Zenne-Coordination Senne
- Dender-Dendre
- Zeeschelde en tijgebonden rivieren
- Water in de Stad-L'eau dans la Ville
- Natuur- en Milieueducatie-Education relative à l'environnement
- Rivierontmoetingen-Rencontres Fluviales
- Cours d'Eau

foto foto foto