logo gs-esf

Natuur- en MilieuEducatie

logoDe werkgroep ‘Natuur- en MilieuEducatie’ zorgt voor grensoverschrijdende uitwisseling en overleg over natuur- en milieueducatie (NME) rond water, waterlopen en natuur rond de waterlopen tussen milieu-educatoren en zet vernieuwende activiteiten en werkwijzen op stapel.

foto foto foto