logo gs-esf

Water in de Stad

logoDe werkgroep 'Water in de Stad' stelt letterlijk het water in de stad in de kijker. Alle aspecten m.b.t. integraal waterbeheer (zoals waterkwaliteit, waterkwantiteit, beheersen van overstromingsrisico's, heropwaarderen van waterlopen, recreatieve invulling,...) kunnen het onderwerp van een studiedag in een welbepaalde stad uitmaken die dan, gecombineerd met een terreinbezoek, voor zowel gespecialiseerd als breed publiek wordt opengesteld.

foto foto foto