logo gs-esf

Zeeschelde en tijgebonden rivieren

Activiteiten in aantocht

Donderdag 26 september 2024
Studie- en belevingsdag Sigmaproject Hedwige-Prosperproject

Met focus op klimaatverandering en -adaptatie, bescherming tegen wateroverlast,
herstel van waardevolle riviernatuur en het toegankelijk houden van de haven
in Natura 2000-context

Kom alles te weten over de huidige en toekomstige Sigmaprojecten, de realisaties
van het Hedwige-Prosperproject, de monitoring, de toekomstige ontwikkelingen en
de recreatieve troeven van dit Sigmaproject via boeiende presentaties en
een terreinbezoek te voet. Met broodjeslunch.

  • Binnenkort meer info >>
  • Reserveer nu reeds je plaats >>

foto

 ↑ top
Unieke getijdennatuur in een veilige Durmevallei

Merk jij al die veranderingen in de Durmevallei ook op? Wil je weten hoe jouw Durmevallei
er in de toekomst zal uitzien? Kom dan snel kennis maken met de verschillende project-
gebieden: te voet, per fiets of met de boot!

UITNODIGING >>
PRAKTISCHE INFO >>
FOLDER 'Kom wandelen, fietsen en varen!
Ontdek de Durmevallei en de Sigmaprojecten.' >>

---------------------------------------

• WANDELINGEN

Een gids toont je het terrein van project ‘De Bunt’ en/of ‘Lippenbroek’ met
de fauna en flora en geeft uitleg over de werking en rol van de overstromings-
gebieden van het Sigmaplan.
Voor groepen met kinderen / scholen kunnen we daarbij ook materiaal gebruiken
uit de ‘buitenleskoffer’ van het lespakket over klimaatverandering van SPARC
om de informatie op een aangepaste en interactieve manier te beleven.

Groepen kunnen gans het jaar door een wandeling aanvragen.

De volgende open wandeling voor individuen heeft plaats op:
- zaterdag 30/11/2024, 14:00-17:00: Herfst langs Dijk en Broek i.s.m. Natuurpunt Hamme
Start: Infopunt Sigmaplan Durmevallei. Koen neemt ons mee op een mooie wandeling.
We staan stil bij hoe de natuur zich langzaam opmaakt voor de moeilijke winterperiode.
Een laagdrempelige wandeling, ook voor kinderen.

Meer info: T. 053 72 94 26 of info@gs-esf.be
Inschrijven voor een wandeling voor groepen >>
Inschrijven voor een wandeling voor individuen >>

---------------------------------------

• FIETSTOCHTEN

Groepen kunnen gans het jaar door een fietstocht aanvragen.

De volgende open fietstocht voor individuen heeft plaats op:
- voorlopig nog geen nieuwe datum

Meer info: T. 053 72 94 26 of info@gs-esf.be
Inschrijven voor een fietstocht voor groepen >>


---------------------------------------

• BOOTTOCHTEN op de Schelde en Durme

Boottochten voor individuen en kleine groepen (< 50 pers.):
- ma. 29/07/2024
- wo. 14/08/2024

Boottochten voor grotere groepen (vanaf ca. 50 pers.):
- ma. 29/07/2024
- do. 26/09/2024

Meer info: T. 053 72 94 26 of info@gs-esf.be
Inschrijven voor een boottocht voor individuen en kleine groepen >>
Inschrijven voor een boottocht voor grote groepen >>

---------------------------------------

• BEZOEK INFOPUNT

Groepen kunnen gans het jaar door een bezoek aan het Infopunt aanvragen.
Zij kunnen het Infopunt ook gratis gebruiken als ontvangstruimte voor bijeenkomsten
gekoppeld aan een gegidst bezoek van het Infopunt. Stoelen en een projector staan
ter beschikking.

Het Infopunt wordt elke 1ste zondag van de maand van mei tot september opengesteld
voor het grote publiek van 14u tot 17u.

Inschrijven voor een bezoek aan het Infopunt:
tel. 053 72 94 26 - 052 34 25 40

---------------------------------------

EDUCATIEF PAKKET

Sigmaplan fiche leerkrachten >>
Sigmaplan fiches leerlingen:
- Inleidend spel (blanco / ingevuld)
- Fiche 1: Een machtige stroom, de Schelde! (blanco / ingevuld)
- Fiche 2: Waar komt al dat water vandaan? (blanco / ingevuld)
- Fiche 3: Zie ze vliegen, zwemmen en kruipen! (blanco / ingevuld)
- Fiche 4: Aan tafel! De voedselketen in het water (blanco / ingevuld)
- Fiche 5: Opgelet voor natte pootjes: de getijden (blanco / ingevuld)
- Fiche 6: Alles onder controle: Gecontroleerd OverstromingsGebied – GOG (blanco / ingevuld)
- Fiche 7: De Durmevalleiiii (blanco / ingevuld)
Lespakket over klimaatverandering in Vlaanderen en het Sigmaplan >>

---------------------------------------

Deze activiteiten worden georganiseerd door Grenzeloze Schelde
i.o.v. De Vlaamse Waterweg nv en Agentschap voor Natuur en Bos.

foto

 ↑ top