logo gs-esf

Doel en structuur

Uit de statuten

"De vereniging Grenzeloze Schelde heeft tot doel het behoud, de bescherming en de verbetering van het leefmilieu, kaderend in een duurzame ontwikkeling. Grenzeloze Schelde ijvert, via grensoverschrijdende samenwerking, voor een integraal, duurzaam en participatief waterbeheer voor het geheel van het ecosysteem van de Schelde en haar zijrivieren.

Om deze doelstelling te bereiken, maakt de vereniging gebruik van diverse middelen, waaronder het verzamelen en uitwisselen van ervaring en gegevens, het organiseren van gezamenlijke acties, informatieve, sensibiliserende en educatieve activiteiten en beleidsopvolging op grensoverschrijdend niveau."

Structuur en werking

Binnen de netwerking van Grenzeloze Schelde - Escaut sans Frontières zijn werkgroepen en specifieke organisaties actief, afgebakend per hydrografisch bekken of rond een bepaald thema.
De thematische werkgroepen concentreren zich rond bepaalde thema's waarrond gezamenlijke en/of interregionale problemen of kansen bestaan. Sommige werkgroepen ontwikkelden in de loop der jaren een eigen omvangrijke werking en treden op als partner van Grenzeloze Schelde.

foto foto