logo gs-esf

Andere publicaties

De gids 'Water in Brussel'

De gids ‘Water in Brussel’ wordt uitgegeven in het kader van de Brusselse Waterdagen.
Hij bevat een veelheid aan informatie over de geschiedenis van het water in Brussel en hoe we er in de toekomst
kunnen mee omgaan. De gids wil zowel de leek aanspreken die meer over water in Brussel wil weten, als peda-
gogen en leerkrachten. In Brussel zijn tal van verenigingen actief om water, waterlopen en natte natuur in Brussel
onder de aandacht te houden en te valoriseren. Deze gids geeft je een overzicht van de activiteiten die zij rond
die thema’s aanbieden. De gids nodigt zo uit om het water in Brussel in al zijn vormen en facetten ten volle
te gaan ontdekken en beleven... Goede reis in Brussel, stad en Gewest aan het water!

Editie februari 2018, in 2 talen (NL/FR).
Klik hier om de pdf-versie van deze publicatie te downloaden.

 ↑ top

‘Afvaart van de Zenne' - 1997

De reportage is beschikbaar op aanvraag.
Deze DVD werd samengesteld aan de hand van beelden uit 'TV Brussel:
compilatie afvaart van de Zenne', 1997.


 ↑ top

‘Samen voor een schone Dender' - Milieuboottocht 18 augustus 1989

Bekijk het verslag van de milieu-actie hier.
DVD ‘Samen voor een schone Dender' (in Nl) ook te koop aan € 15
of gratis te ontlenen mits waarborg van € 15.
 ↑ top

'Kanaalnotities'

Kanaalnoties' verhaalt over het Canal de Roubaix - Spierekanaal, met inbegrip van het samenvloeiingsgebied
van de Marque en de Deûle in het zuiden en de Bovenschelde in het noorden. Deze publicatie toont aan dat
deze blauwe corridor een mogelijke hefboom voor de heropleving van de regio kan vormen.
Uitgave april 2006 - € 1,00/ex. + portkosten.
Klik hier om de pdf-versie van deze publicatie te downloaden.

Het project O!Canal - met inbegrip van deze ‘Kanaalnotities’ - kreeg de steun van het Europees Interreg-Fonds,
het Vlaams en het Waals Gewest en de Agence de l’Eau Artois-Picardie.

 ↑ top