logo gs-esf

Kanaal, ecologische corridor - Newsletter

Het project ‘Het kanaal, ecologische corridor in hartje Brussel’ wil informeren en sensibiliseren over de ecologische functie van de waterweg, maar wil ook aanzetten tot concrete acties ten voordele van de natuur langs het kanaal en de Zenne (daar waar die niet overwelfd is). De bedoeling is om een dynamiek op gang te brengen om de natuur een handje te helpen in dit deel van de hoofdstad dat op dit ogenblik in volle ontwikkeling is. Driemaal per jaar verschijnt een 'newsletter'.

Meer info of wil je de Newsletters graag ontvangen? Contacteer ons!

Digitaal

 ↑ top