logo gs-esf

Dender

logoHet Denderbekken behoort tot het bekken van de Schelde. De Dender ontstaat te Ath door de samenvloeiing van de Oostelijke en Westelijke Dender en het Kanaal Blaton - Ath. De Oostelijke Dender ontspringt in een heuvelrug van Erbaut, deelgemeente van Jurbise, op een hoogte van 100 m. De Westelijke Dender ontspringt in de streek van Barry, deelgemeente van Doornik, op een hoogte van 60 à 70 m. Bij de samenvloeiing te Ath ligt de Dender nog ongeveer 40 m boven de zeespiegel, aan de monding te Dendermonde is dit nog iets minder dan 10 m. De totale lengte van de Dender bedraagt 65 km.
De totale oppervlakte van het Denderbekken bedraagt ongeveer 1384 km², waarvan zich 709 km² in Vlaanderen (ongeveer tweederde in oost-Vlaanderen en eenderde in Vlaams-Brabant) en 675 km² zich in de provincie Henegouwen situeert.

Voor een situeringkaart van het Denderbekken, klik hier.

Het beheer van de Dender vraagt dus een goede interregionale aanpak. De betrokken instanties, op de eerste plaats de Gewesten, stippelen tot vandaag echter hun beleid voor de rivier eerder onafhankelijk van elkaar uit.
De werkgroep ‘Dender’, jongste werkgroep van Grenzeloze Schelde, streeft naar een maatschappelijk debat met het oog op een grensoverschrijdende integrale aanpak van de Dender. Zij wil dit bereiken aan de hand van zowel informele (wandelingen, fiets- en vaardagen, terreinbezoeken, …) als formele activiteiten (info- en debatavonden, studiedagen, …). Informatie-uitwisseling en samenwerking tussen de milieu- en natuurorganisaties die actief zijn in het Denderbekken zijn hierbij belangrijk.

Voor 'Dossiers - Dender', klik hier.

foto foto foto