logo gs-esf

Grenzeloze Schelde

Verslagen & foto's - Thematische reeks 2013

BESCHERMING TEGEN OVERSTROMING - Van kustverdediging, via Sigmaplan, tot Maasvallei

DINSDAG 25/06: Sigmaplan - Varen tussen Temse en Antwerpen

Vlaanderen beter beschermen tegen overstromingen uit de Schelde en haar zijrivieren. Dat is het uitgangspunt van het Sigmaplan. Tegelijk wordt ook de prachtige Scheldenatuur in ere hersteld. Het Sigmaplan heeft bovendien oog voor de economische rol van de Schelde, als één van de drukst bevaren rivieren van Europa.

Ter hoogte van Kruibeke mondt de Rupel uit de Schelde. Op deze strategisch gekozen plek werken we verder aan het grootste gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde (GOG KBR), dat ruim 600 hectare telt. Het effect op de veiligheid van het Zeescheldebekken is navenant. Eens operationeel wordt de kans op overstromingen vanuit de Schelde en haar zijrivieren vijf keer kleiner. Tegelijk ontstaat een uniek natuurgebied waarvan wandelaars en fietsers naar hartelust kunnen genieten.

De potpolder van Lillo ligt net stroomopwaarts fort Lillo langs de Schelde. Een gebied van tien hectare werd ontpolderd, om zo de veiligheid in het Scheldegebied te verbeteren.

In Antwerpen is de heraanleg van de zeven kilometer Scheldekaaien een indrukwekkende operatie. De stad beter beschermen tegen overstromingen in de toekomst. Dat is de hoofreden waarom Waterwegen en Zeekanaal NV samen met de stad Antwerpen de Scheldekaaien in juni 2012 startte met de heraanleg. W&Z realiseert de veiligheidsmaatregelen, de stad staat in voor de herinrichting van de kaaien. Zo wil het de banden met de Schelde aanhalen en de Antwerpenaren hun rivier teruggeven. De globale aanpak van deze beschermings- en verfraaiingswerken staat beschreven in het overkoepelende Masterplan Scheldekaaien.

Het deelnamegeld bedraagt € 20.
Afspraak aan boord van het schip Verdi om 9.30u in Temse, Wilfordkaai en aankomst rond 11.30u in Antwerpen, Steenplein.
U staat zelf in voor uw eventuele terugreis naar Temse.
Inschrijven per mail t.a.v. Mieke De Leeuw, of telefonisch op 02 201 08 08.
Enkele dagen voorafgaand aan de activiteit, ontvang je een bevestiging van deelname en de laatste praktische informatie.

Terug >

 ↑ top

ZONDAG 17/11 om 14u: Maaswandeling in Koningssteen-Kollegreend

De Maas, een indrukwekkende regenrivier, boetseerde door de eeuwen heen een veelzijdig en boeiend landschap. Er ontstond een wirwar van oude stroomgeulen, afgesneden meanders, dijken en uiterwaarden. Hoge en lage waterstanden brachten een grote diversiteit mee. Grind, zand en klei vormen de basis voor een typische fauna en flora.

In natuurgebied Koningssteen-Kollegreend verandert er veel. Niet alleen door de kracht van de Maas, maar ook door de uitgevoerde en geplande inrichtingswerken. Hoe gaat het gebied er binnen enkele jaren uit zien? Wat zijn de plannen? Limburgs Landschap begeleidt het terreinbezoek, Grenzeloze Schelde maakt de brug naar het tijgebonden Scheldebekken met het geactualiseerde Sigmaplan. En natuurlijk maakt u ook kennis met de bever, die het in dit natuurgebied alvast naar zijn zin heeft.

 • Beeldverslag >>

Terug >

 ↑ top

MAANDAG 25/11: Kustveiligheid - Oostende

Rondom de Noordzee wonen meer dan zestien miljoen mensen in gebieden die kunnen overstromen bij elke zware stormvloed. Aan de Vlaamse kust vormen de laaggelegen polders tot twintig kilometer landinwaarts kwetsbare zones. In deze zones bevinden zich bewoning, natuur en recreatiegebieden. Om hun veiligheid tegen overstromingen te verzekeren, heeft de afdeling Kust een studie over de kustveiligheid uitgevoerd.

Dit resulteerde in het Masterplan Kustveiligheid dat als doel heeft de hele kust op lange termijn te beschermen tegen overstromingen door versterking van de zeewering in de tien Vlaamse kuststeden en kustgemeenten.

Tijdens deze activiteit maak je kennis met de maatregelen om onze kust te beschermen tegen wateroverlast vanuit zee tijdens een infosessie gevolgd door een terreinbezoek aan de werken van het Masterplan Kustveiligheid in Oostende.

 • Programma >>
 • Beeldverslag >>

 • Presentaties:
 • ‘De aanpak van de kustbescherming langs de Vlaamse kust en de werken van het Masterplan Kustveiligheid’
  door Peter DeWolf, adviseur-ingenieur, Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) - afdeling Kust (10,3 Mb) >>
 • 'Tussen droom en realiteit'
  door Jan Van Coillie, directeur stadsontwikkeling Knokke-Heist (5 Mb) >>
 • 'Kustverdediging versus natuurverdediging: van sectorale benadering naar win-win?'
  door Leni Demarest, Teamverantwoordelijke team AVES, Agentschap voor Natuur en Bos West-Vlaanderen (3 Mb) >>
 • Nuttige linken:
 • Het Masterplan Kustveiligheid - MDK afdeling Kust >>
 • Het OW-PLAN - Plan voor de afweer tegen de zee in, en de maritieme toegankelijkheid van Oostende >>
 • Tentoonstelling Wisselland - Knokke-Heist >>
 • Project Vlaamse Baaien >>
 • Het Kappaplan in beeld - Natuurpunt >>
 • Klimaatverandering: Als alle ijs smelt, is er geen Vlaanderen meer (Knack, 05/11/2013) >>
 • Mogelijk eilanden in Noordzee tegen 'superstormen' (Vandaag.be, 26/11/2013) >>

Terug >

 ↑ top