logo gs-esf

Rivierontmoetingen

Waterlopen brengen mensen samen

logoTussen de Bovenschelde, de Leie en de Deule ontmoeten drie gewesten elkaar: Nord-Pas de Calais, Wallonië en Vlaanderen. Over de grenzen heen is dit gebied getekend door een gemeenschappelijke geschiedenis, cultuur en milieu.
Ook vandaag nog vormt water een verbinding tussen de bewoners van deze drie gewesten. De waterwegen lagen aan de basis van de ontwikkeling van de Rijselse grootstad, van Doornik en van Kortrijk.
Ondanks ernstige milieuproblemen herbergt de regio nog tal van prachtige natuurgebieden. De waterlopen vormen blauwe verbindingswegen in dit sterk verstedelijkt gebied. Ze zijn een corridor voor vele vogels- en plantensoorten en nodigen de valleibewoners uit tot wandelen, verpozen en ontspannen.
Het is een uitdaging dit patrimonium te beschermen en op te waarderen. Een uitdaging die vraagt dat iedere bewoner zich betrokken voelt bij de toekomst van deze waterlopen.

De Rivierontmoetingen willen milieu- en natuurverenigingen en individueel geïnteresseerden samenbrengen rond een gedeelde bekommernis: de milieuproblematiek van de waterlopen Leie, Deule en Bovenschelde, de verbindende kanalen en de aangrenzende oevergebieden.

In de schoot van de Rivierontmoetingen ontstond het project O!Canal, een samenwerkingsverband van Grenzeloze Schelde - Escaut sans Frontières met de gemeente Spiere-Helkijn, La Maison de Léaucourt en de Association C.A.N.A.L. Hier focust de samenwerking zich op het Spierekanaal en de Bovenschelde.

Download de folder >

foto foto foto