logo gs-esf

Zeeschelde en tijgebonden rivieren

logoDe werkgroep 'Zeeschelde en tijgebonden rivieren' volgt de maatregelen op die in Vlaanderen getroffen en gepland worden in het kader van het geactualiseerde Sigmaplan en werkt op verschillende manieren mee aan het creëren en vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor deze maatregelen: publicaties, vormingsactiviteiten, opleiding van gidsen, organisatie van info- en ontmoetingsmomenten,...

foto foto foto